Hoppa till innehåll

På vilket ställe var väganvändarna nöjdast med vinterunderhållet av vägarna, var förbättrade vi mest?

Publicerad 16.5.2023 9.00

Trafikledsverket utredde som vanligt var i Finland de nöjdaste väganvändarna fanns under förra vintern och var väganvändarnas nöjdhet förbättrades mest. Enligt undersökningen om väganvändarnas tillfredsställelse ökade den genomsnittliga kundnöjdheten jämfört med föregående vinter, och största delen av underhållsentreprenaderna på landsvägarna förbättrade sitt resultat.

På basis av responsenkäten utredde Trafikledsverket vilka underhållsentreprenader för landsvägar som lyckades bäst med service för väganvändarna och vilka som förbättrade kundnöjdheten mest under förra vintern. Underhållsentreprenaderna indelas i mycket krävande och krävande entreprenader samt basentreprenader.

Väganvändarna var nöjdast med vinterunderhållet på följande entreprenadområden:

Mycket krävande underhållsentreprenader i Jyväskylä (Terranor Oy), krävande underhållsentreprenader i Borgå (Destia Oy) och Kouvola (YIT Finland Ltd) samt basentreprenader i Kangasala (Destia Oy), Vetil (YIT Finland Ltd) och Ivalo (Destia Oy).

Väganvändarnas nöjdhet med vinterunderhållet hade förbättrats mest i följande entreprenader:

Mycket krävande underhållsentreprenad i Uleåborg (Destia Oy), krävande underhållsentreprenader i Borgå (Destia Oy) och Pemar (Destia Oy) samt basentreprenader i Vetil (YIT Finland Ltd), Nurmes (Destia Oy) och Pielavesi (Destia Oy).

Många faktorer påverkar väganvändarnas tillfredsställelse

Trafikledsverket fastställer servicenivån för vinterunderhållet på landsvägarna. De lokala NTM-centralernas ansvarsområden för trafik och infrastruktur, som beställer vägunderhåll, ser till att servicenivån för underhållet uppnås.

Till vinterunderhållet av vägarna hör till exempel snöröjning, halkbekämpning och utjämning av hårdpackad snö och is. Underhållsentreprenaderna är inte likadana sinsemellan, utan det finns skillnader i områdena och väderförhållandena. Entreprenörerna kan dock genom sitt arbete påverka kundernas, dvs. väganvändarnas, tillfredsställelse.

Till exempel har valet av entreprenadens personal, arbetsmaskiner och arbetsanordningar, arbetssätten, prognostiseringen av väderförhållandena, tidsplaneringen av åtgärderna och utnyttjandet av områdeskännedomen en stor roll för att entreprenörernas arbete ska lyckas.

I undersökningen om väganvändarnas tillfredsställelse utreder vi årligen hur entreprenaderna lyckats i sitt arbete. Resultaten utnyttjas bland annat i incitamenten för entreprenader och i utvecklingen av verksamheten. En mer omfattande sammanfattning av resultaten av vinterns undersökning publiceras senare i maj.

Mer information:

Trafikledsverket:
sakkunnig inom underhåll av landsvägar Jarkko Pirinen
tfn 029 534 3339, [email protected]

NTM-centralerna:
enhetschef för underhåll för det västra upphandlingsområdet Katja Levola
tfn 0295 036262, [email protected]

Se även:

Noggrannare resultat från undersökningen av väganvändarnas tillfredsställelse om entreprenader (zip-mapp)
Mer information om vinterunderhållet av vägarna och vinterunderhållsklasserna finns på kartan
Entreprenörer för landsvägsunderhåll 1.10.2022–1.10.2023 (pdf)