Hoppa till innehåll

Övergången till sommarhastigheter inleds på tisdagen den 12 april

Publicerad 8.4.2022 8.30

Den 12 april är det möjligt att inleda slopandet av hastighetsbegränsningarna under vintern och den mörka perioden. NTM-centralerna tar beslut om tidpunkten för ändringarna enligt lokala väderförhållandena och väglaget. Också de som rör sig på vägarna ska beakta omständigheterna vid såväl val av däck som vid körning.

På grund av det vintriga vädret som har fortsatt börjar man övergå till sommarhastigheter bara nästa vecka, från tisdagen den 12 april. NTM-centralerna kan skjuta upp tidpunkten för ändringen om väglaget så kräver, men i hela landet ska man återgå till sommarsäsongens hastighetsbegränsningar före utgången av april.

”Efter vintern kan det dock finnas sprickor eller andra skador i beläggningen på många vägar. På de mest skadade vägavsnitten kan man av säkerhetsskäl bli tvungen att behålla de sänkta hastighetsbegränsningarna tills man reparerat skadorna", berättar Tuomas Österman, trafikregleringsexpert vid Trafikledsverket.

Hastighet och attityd enligt situationen

Även om man övergår till sommarhastigheter kan det förutsättas att man följer lägre hastigheter än vad vägmärket visar för att det ska vara säkert att köra. Vintern har varit snörik även i södra Finland och den stora mängden smältvatten ökar risken för halka, särskilt under morgontimmarna.

"Siffran på vägmärket är som namnet säger den högsta tillåtna hastigheten som inte får överskridas, men som man kan och som det också lönar sig att köra saktare än till exempel om väglaget kräver det. Man sparar också bränsle om man kör lugnare", påminner Österman.

Förutom en för situation lämplig hastighet ska man också ha attityden i skick i trafiken.

"Våren och den värmande solen leder till att fler människor rör sig på vägen. Man ska beakta fotgängare, cyklister och mopedister och lämna tillräckligt med utrymme åt dem till exempel när man passerar dem. Tillräckliga säkerhetsavstånd är också otroligt viktiga", säger Österman.

Däck enligt omständigheterna

I och med vägtrafiklagen som trädde i kraft sommaren 2020 är det i allt högre grad förarens ansvar att välja rätt däck.

Många har dubbdäck som vinterdäck. Dubbdäcken får användas fram till slutet av mars och ännu senare än det, om vädret eller väglaget kräver det. Det lönar sig att fundera på bytet av sommardäck utifrån den egna körmiljön – om du kör på vintriga vägar lönar det sig inte att ha bråttom med att byta däck.

Mer information:

Trafikregleringsexpert Tuomas Österman, Trafikledsverket (tfn 029 534 3630)
Ledande trafiksäkerhetsexpert inom vägtrafik Noora Airaksinen, Trafikledsverket (tfn 029 534 3494)

Bådas e-postadresser är i formen [email protected]

Läs mer om hastighetsbegränsningarna under vintern och den mörka perioden