Hoppa till innehåll

Nytt sätt att informera om väglaget

Publicerad 23.9.2011

  Väglagstjänsten för trafikanterna har förnyats. Informationen om väglaget och väglagsprognoserna har förbättrats och utvecklats så att de nu är noggrannare och åskådligare än förut. Väglagsprognosen är en del av den trafikinformation i realtid som Trafikverket erbjuder trafikanterna.

Man har försökt göra kartanvändargränssnittet så lätt att använda som möjligt; egenskaperna är i stort sätt desamma som i andra karttjänster för allmänheten. Sådan information om väglaget som vägtrafikcentralens jourhavande tidigare matade in för hand uppdateras nu automatiskt. Nu kan man studera väglaget såväl i hela landet som på ett enskilt vägavsnitt.

Tjänsten visar vägvädersituationen på olika vägavsnitt och prognoserna för de följande 2-12 timmarna. Vägväderinformationen förbättrar trafiksäkerheten och hjälper trafikanterna att förbereda sig. Tjänsten är i användning från mitten av september till mitten av maj.

På väglagsprognosens ingångssida kan man som animation följa med hur vägvädret i hela Finland utvecklas. Man får en noggrannare karta med prognoser för vissa vägavsnitt genom att klicka på det önskade stället på ingångssidans karta, på mellanbladen visas vägvädersituationen under olika tidpunkter.

Med kartanvändargränssnittet kan man också se på de nyaste kamerabilderna samtidigt med väglaget och väglagsprognoserna och få en klarare helhetsbild av väglaget. I väglagsprognoserna beaktas inte underhållsåtgärder såsom saltning och plogning av vägarna.

Tjänsten omfattar sammanlagt 272 vägavsnitt. Ett vägavsnitt är i genomsnitt 30–50 kilometer.
Trafikverkets trafikinformation i realtid informerar därtill om störningar i vägtrafiken, pågående vägarbeten, vägvädersituationen och på vintern om isvägarna samt visar hela landets väglagskameror.
Väglagsprognoserna produceras av Karttakeskus tillsammans med Meteorologiska institutet.

Väglagsprognoser och övrig realtida information hittar man via Trafikverkets huvudsida.


Artikeln är gammal. Artikeln kan innehålla föråldrad information och länkarna kanske inte fungerar. Våra publikationer finns i Dorias publikationsarkiv