Hoppa till innehåll

Nya perronger tas i bruk i Jorvas i Kyrkslätt

Publicerad 15.9.2021 13.54

Projektet för att förbättra Jorvas station färdigställs i höst och de nya perrongerna kan börja användas från och med den 16 september. Syftet med projektet har varit att förbättra säkerheten och servicenivån på Jorvas station samt att förbättra områdets funktionalitet. 

Nya perronger garanterar säkerheten

Ett av projektets viktigaste mål har varit att förbättra trafiksäkerheten vid Jorvas hållplats och att helt förnya de gamla, låga och grusbelagda plattformarna. På stationen har dessutom en underfartsbro byggts, via vilken man tryggt kan förflytta sig från en perrong till en annan. Tidigare har man varit tvungen att använda en plattformsstig som korsar banan, vilket har orsakat farliga situationer. 

De nya perrongerna tas i bruk i sin helhet torsdagen den 16 september från och med kl. 8. Samtidigt tas de tillfälliga perrongerna ur bruk. Närmare uppgifter om ändringarna på plattformsområdet och om närtågstrafiken finns på HRT:s webbplats.

Förbättringarna höjer servicenivån

Projektet för att förbättra Jorvas station blir klart i sin helhet under september och förutom perrongerna har målet varit att förbättra stationens funktionalitet även i övrigt.

"Förnyelserna har gjorts med resekomforten i åtanke, och tack vare projektet har området kring Jorvas station gjorts mer tillgängligt än tidigare.  Parkeringsarrangemangen vid stationen har förnyats och förbättrats och man har byggt fler gång- och cykelleder på området. Dessutom har belysningen förbättrats och taken förnyats", berättar projektchef Erkki Mäkelä vid Trafikledsverket.

Jorvas station ligger vid kustbanan i Kyrkslätt och betjänar i huvudsak närtrafiken i riktning mot Helsingfors, men också fjärrtågstrafiken mellan till exempel Helsingfors och Åbo. Tidigare har plattformsstigen, som korsar banan, begränsat de passerande tågens hastighet, men åtgärderna för att förbättra plattformarna gör det möjligt att öka hastigheterna i framtiden. 

Arbetet med att slutföra projektet på stationen pågår fortfarande, så området fortsätter att vara en byggplats fram till oktober.   

Mer information

Erkki Mäkelä
projektchef, Trafikledsverket
tfn 029 534 3822
[email protected]