Hoppa till innehåll

Nu är Trafikverkets sjökartläggningsarbete ISO-certifierat

Publicerad 9.11.2011

Sjökartläggningen vid Trafikverket beviljades i höst ett internationellt ISO 9001-certifikat för hela sin verksamhet. Det är ett kvalitetscertifikat som garanterar att sjökartläggningsverksamheten är effektiv, kundinriktad och av hög kvalitet.

– Arbetet med att bygga upp sjökartläggningens verksamhetssystem inleddes med att klarlägga vad vi egentligen gör och hur våra uppgifter anknyter till varandra, berättar direktören för sjökartläggningsavdelningen Rainer Mustaniemi. Dessutom ville vi följa den väg som våra kolleger har stakat ut: till exempel i Sverige och Norge certifierades sjökartläggningsorganisationernas verksamhet redan för flera år sedan enligt samma ISO-standard. – Vi har funderat på om vi utför vårt arbete på rätt sätt och hur bra helheten fungerar. Vi har också samlat in respons från våra kunder för att få reda på hurudan kvalitet användarna av sjötrafiken behöver. Vi har frågat oss hur vi på bästa vis kunde genomföra idén med vårt kvalitetssystem och kontrollera det, dvs. upprätthålla kvaliteten.

Kvaliteten är ett randvillkor för sjökartläggningens verksamhet

– Den största nyttan med vårt verksamhetssystem är att det säkerställer att verksamheten är effektiv, kundnära och av hög kvalitet. Verksamhetssystemet utgör ramen för ledningen och styrningen, inom vilken vi systematiskt söker efter utvecklingsobjekt och hanterar risker. Hela verksamheten är inriktad på att upptäcka brister eller misstag i sjökorten eller i tjänsterna i anslutning till dessa innan de orsakar skador för sjöfarare eller andra som rör sig till sjöss, säger Mustaniemi. – Sjökartläggningens verksamhet har en direkt inverkan på trafiksäkerheten, så detta kvalitetscertifikat passar ypperligt för vår verksamhet, menar Mustaniemi.

I fortsättningen arbetar sjökartläggningen enligt verksamhetssystemet och verksamheten kommer också att vidareutvecklas. Certifikatet är i kraft i tre år, men auditeringar utförs regelbundet varje år.

 


Artikeln är gammal. Artikeln kan innehålla föråldrad information och länkarna kanske inte fungerar. Våra publikationer finns i Dorias publikationsarkiv