Hoppa till innehåll

Nordiskt vägforums stipendium 2011 kan nu sökas

Publicerad 5.10.2011

Nordisk vägforum (NVF), finska avdelningen, kungör att vägsektorns stipendium för år 2011 kan sökas.

Syftet med stipendiet är att stöda väg- och trafiksektorns studeranden i sina studier samt unga inom sektorn arbetande personers internationella fortbildning. Stipendiet skall befrämja NVF:s syfte, särskilt det nordiska samarbetet eller utvecklandet av det nordiska kunnandet.

Stipendiet kan tilldelas för att i samband med de huvudsakliga studierna stödja nordiska studier eller praktik, vetenskapligt forskningsarbete, yrkesinriktad fortbildning samt studieresor i anknytning till dessa.

Stipendiets storlek är 3000 euro. Summan kan i sin helhet tilldelas en sökande eller alternativt delas upp i mindre delar för ett större antal sökanden.

Fritt skrivna ansökningar med bifogad plan för användningen av stipendiet bör skickas till adressen Nordiskt vägforum/Appel,
PB 33,
00521 Helsingfors

eller per elpost par-hakan.appel(at)liikennevirasto.fi senast den 4 november 2011.

Tilläggsinformation: Pär-Håkan Appel, tel 020 637 3503
NVF:s internetsidor: http://www.nvfnorden.org/pages/309 http://www.nvfnorden.org/pages/310
 


Artikeln är gammal. Artikeln kan innehålla föråldrad information och länkarna kanske inte fungerar. Våra publikationer finns i Dorias publikationsarkiv