Hoppa till innehåll

Nöjdheten med landsvägarna skick ökade

Publicerad 25.11.2021 15.08

Privatpersoners och den tunga trafikens nöjdhet med landsvägarnas skick har ökat sedan i fjol. Allra nöjdast var finländarna med huvudvägarnas skick, medan det som fick mest negativa kommentarer var grusvägarnas skick. Resultaten framgick av den undersökning som Trafikledsverkets beställt om trafikanternas nöjdhet.

Privatpersoner och förare av tung trafik är i år något nöjdare med landsvägarnas tillstånd och skick än år 2020. Jämfört med i fjol är nöjdheten med huvudvägarnas skick det som klart har ökat mest. Dessutom har nöjdheten med beläggningen i det lägre nätet förbättrats något.

”Förra året lade vi beläggning på över 4 000 kilometer landsväg. Jag tror att förra årets satsningar nu syns i trafikanternas nöjdhet ", berättar Trafikledsverkets generaldirektör Kari Wihlman

Vanligtvis tar det ett år innan beläggningsmängderna syns i nöjdheten. Det kan också hända att den traditionellt snöiga vintern inverkade på beläggningarnas bättre skick. Lager av is och snö skyddar vägarnas yta, medan slaskväder lätt orsakar skador på beläggningen. 

"I år stannade beläggningsmängden bara 2 700 kilometer, bland annat på grund av mindre finansiering och prishöjningar på bitum. Finansieringen under de kommande åren och materialpriserna påverkar direkt underhållet av trafiklederna och även trafikanternas nöjdhet ", tillägger Wihlman.

Bild: Landsvägarnas tillstånd och skick under sommarsäsongen. Resultat från undersökningar av trafikanternas nöjdhet åren 2011-2021. 

Enligt undersökningen var nöjdheten med förhållandena för cykling och arrangemangen på vägbyggen på samma nivå som i fjol. En liten minskning skedde i nöjdheten med trafikmärkenas skick, beskärning av växtlighet och röjning av buskage. Den tydligaste minskningen i nöjdheten gällde grusvägarnas skick.

I år har väglaget varit ogynnsamt för grusvägar

Vädret och andra förhållanden påverkar i synnerhet grusvägarnas skick. År 2021 har varit påfrestande för grusvägar. På våren var problemet betydande menföre och på sommaren fick torkan grusvägarna att damma. Nu under hösten har regnen mjukat upp grusvägarna och skapat gropar i dem.

"Nöjdheten med grusvägarnas skick minskade jämfört med föregående år. De svåra väderförhållandena som pågått länge på våren och sommaren syntes i resultaten ", säger Trafikledsverkets branschdirektör Virpi Anttila.

Statens vägnät omfattar cirka 27 000 kilometer grusvägar och de är vanligtvis lågtrafikerade vägar.

Representanter för den tunga trafiken är mer kritiska än privatpersoner

I sin undersökning om trafikantnöjdhet samlar Trafikledsverket in resultat separat från privatpersoner och förare av tung trafik. Liksom i tidigare undersökningar är privatpersoner nöjdare med vägarnas skick än förare av tung trafik.

"Resultaten följer dock samma trend för båda grupperna. Till exempel i årets undersökning förbättrades nöjdheten med huvudvägarnas skick för båda grupperna ", konstaterar Anttila.

Det finns naturligtvis också skillnader mellan grupperna. I den tunga trafiken är i synnerhet personer som kör med kombinationsfordon på över 28 meter mer missnöjda än andra trafikanter med anslutningarnas funktion och rastplatser.

”Måtten på de tunga fordonen har ökat. När de planerades var konstruktionerna avsedda för kortare fordon. När nya anslutningar eller rastplatser planeras eller förbättras beaktas också längre kombinationsfordon bättre ", berättar Anttila.

Information om undersökningen om trafikantnöjdhet

Trafikledsverket utreder trafikanternas nöjdhet två gånger per år. Den ena undersökningen gäller vinterunderhållet, den andra gäller landsvägarnas tillstånd och skick under sommaren. Resultaten som nu rapporteras baserar sig på undersökningen från sommarsäsongen.

Målgruppen är medborgare i åldern 18-74 samt yrkeschaufförer. Uppgifterna samlades in 16.8-19.9.2021 med en internetpanel som representerar befolkningen. För den tunga trafikens del samlades svaren in genom en enkät per brev. Undersökningen besvarades av cirka 3 800 medborgare och cirka 1 000 representanter för tung trafik. 

Mer information

Virpi Anttila
Branschdirektör, trafikledshållning
Trafikledsverket
tfn 029 534 3642
[email protected]

Jarkko Pirinen
Sakkunnig inom underhåll av landsvägar
Trafikledsverket
tfn 029 534 3339
[email protected]

Bilagor