Hoppa till innehåll

Motorvägen E18 Forsby–Kotka börjar byggas

Publicerad 24.11.2011

– ett upphandlingsbeslut har fattats om arbetena

21.11.2011 Trafikverket har beslutat upphandla finansieringen, byggandet samt driften och underhållet av motorvägen E18 Forsby – Kotka av ett vägbolag som ägs av Meridiam Infrastructure Projects S.á.r.l, Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen, YIT och Destia. Projektet genomförs enligt livscykelmodellen.

Det egentliga serviceavtalet är tänkt att undertecknas i december. För att avtalet ska kunna tecknas förutsätts det att man slutgiltigt kommer överens om finansieringsarrangemangen för projektet. Trafikverket har beviljats en avtalsfullmakt på 650 miljoner euro för att genomföra projektet.

Byggandet startar direkt

För att motorvägen ska bli färdig enligt den uppskattade tidsplanen har Trafikverket kommit överens med byggföretagen YIT och Destia att byggnadsarbetena kan påbörjas nu före vintern. Motorvägen öppnas för trafik uppskattningsvis delvis redan 2013 och helt och hållet 2014. Alla trafikregleringar har färdigställts i slutet av 2015. Avtalsperioden, som innefattar driften och underhållet samt finansieringen av vägen, sträcker sig till 2026.

Arbetena inleds i Abborrfors, Pyttis och Kotka, där också trafikregleringar genomförs. Träd och stubbar avlägsnas från hela väglinjen.


Artikeln är gammal. Artikeln kan innehålla föråldrad information och länkarna kanske inte fungerar. Våra publikationer finns i Dorias publikationsarkiv