Hoppa till innehåll

Meddelande: Vägplan för nya Rävsunds bro på lv 180, Pargas

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland (NTM-centralen) publicerar i enlighet med lagen om trafiksystem och landsvägar (503/2005) och 62 a § i förvaltningslagen i sitt datanät en kungörelse som gäller beslutet om godkännande av den vägplan som nämns i rubriken. NTM-centralen delger ärendet offentligt genom kungörelse på det sätt som föreskrivs om offentlig kungörelse i förvaltningslagen samt genom att publicera kungörelsen i en dagstidning som utkommer allmänt inom området.

Kungörelsen publiceras 6.7.2022 i NTM-centralens datanät på adressen https://www.ely-keskus.fi/kuulutukset. 

Kungörelsen är framlagd till påseende under tiden 6.7.2022 – 12.8.2022.

Mer information fås av projektchef Matti Kiljunen vid NTM-centralen, tfn 029 5022 796, e-post [email protected]
 

Publicerad 06.07.2022