Hoppa till innehåll

Meddelande: Vägplan för nya Hessundsbron på lv 180, Pargas

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland (NTM-centralen) publicerar i enlighet med lagen om trafiksystem och landsvägar (503/2005) och 62 a § i förvaltningslagen i sitt datanät en kungörelse som gäller beslutet om godkännande av den vägplan som nämns i rubriken. NTM-centralen delger ärendet offentligt genom kungörelse på det sätt som föreskrivs om offentlig kungörelse i förvaltningslagen samt genom att publicera kungörelsen i en dagstidning som utkommer allmänt inom området.

Kungörelsen publiceras den 10.11.2022 i NTM-centralens datanät på adressen: https://www.ely-keskus.fi/kuulutukset 

Kungörelsen finns till påseende under tiden 10.11.2022–19.12.2022.

Mer information fås av projektchef Matti Kiljunen vid NTM-centralen, tfn 029 5022 796, e-post [email protected]

 

Publicerad 10.11.2022