Hoppa till innehåll

Meddelande om NTM-centralen i Nyland kungörelse: Förbättring av landsväg 120 (Vichtisvägen) genom att bygga en Kortesbackens underfart, Esbo, vägplan

Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) i Nyland publicerar på sitt informationsnät en kungörelse enligt lagarna om trafiksystem och landsvägar (503/2005) samt enligt förvaltningslagen 62 a §, som berör godkännande av vägplanen i rubriken. NTM-centralen offentliggör ärendet genom en offentlig kungörelse så som det i förvaltningslagen har stiftats samt genom att publicera kungörelsen i flera lokala tidningar.

Kungörelsen är publicerad i informationsnätet på NTM-centralens webbplats www.ely-keskus.fi/sv/kuulutukset 25.3.2022.

Kungörelsen finns till påseende 25.3.2022. – 2.5.2022.

Ytterligare information om planen fås av:
NTM-centralen i Nyland Mira Aaltonen, 
tfn. 0295 026 290, [email protected] 

Publicerad 25.03.2022