Hoppa till innehåll

Meddelande om den behöriga myndighetens kungörelse: Förbättring av landsväg 748 och landsväg 17947 genom att bygga gång- och cykelväg, Kronoby, vägplan

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (NTM-centralen) publicerar en kungörelse enligt lagen om trafiksystem och landsvägar (503/2005) samt 62 a § i förvaltningslagen. Kungörelsen gäller inledande av planering och terrängarbete för vägplanen som nämns i rubriken. NTMcentralen informerar om ärendet genom offentlig kungörelse under minst 30 dagar på det sätt som stadgas om offentlig kungörelse i förvaltningslagen samt att publicera kungörelsen i två tidningar som delas ut i området.

Kungörelsen publiceras 10.11.2022 på Södra-Österbottens NTM-centralens
webbplats på adressen www.ntm-centralen.fi/kungorelser/sodraosterbotten.

Kungörelsen finns till påseende under perioden 10.11.–12.12.2022.

Mer information ger Kimmo Bodbacka från Kronoby kommun, telefon 050 5669 819 och [email protected] eller Tero Hakkola från Ramboll Finland Oy, telefon 040 555 8497 och [email protected]

Publicerad 10.11.2022