Hoppa till innehåll

Meddelande: Förbättring av stamväg 51 vid Åbackavägens anslutning, Kyrkslätt, vägplan

Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) i Nyland publicerar på sitt informationsnät en kungörelse enligt lagarna om trafiksystem och landsvägar (503/2005) samt enligt förvaltningslagen 62 a §, som berör godkännande av vägplanen i rubriken. NTM-centralen offentliggör ärendet genom en offentlig kungörelse så som det i förvaltningslagen har stiftats samt genom att publicera kungörelsen i en tidning som utkommer allmänt i området.

Kungörelsen är publicerad i informationsnätet på NTM-centralens i Nyland webbplats www.ely-keskus.fi/sv/kuulutukset 18.5.2022.

Kungörelsen finns till påseende 18.5.2022 - 17.6.2022. 

Ytterligare information om planen fås av:
NTM-centralen i Nyland Kirsi Pätsi, tfn. 0295 021 331, epost [email protected] 

Publicerad 18.05.2022