Hoppa till innehåll

Meddelande: Förbättring av riksväg 25 vid landsväg 111 anslutning inklusive vägarrangemang, Raseborg, vägplan

Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) i Nyland publicerar på sitt informationsnät en kungörelse enligt lagarna om trafiksystem och landsvägar (503/2005) samt enligt förvaltningslagen 62 a §, som berör godkännande av vägplanen i rubriken. NTM-centralen offentliggör ärendet genom en offentlig kungörelse så som det i förvaltningslagen har stiftats samt genom att publicera kungörelsen i flera lokala tidningar.

Kungörelsen är publicerad i informationsnätet på NTM-centralens webbplats www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset 5.3.2021.
 
Kungörelsen finns till påseende 5.3. – 12.4.2021.

Ytterligare information om planen fås av:
NTM-centralen i Nyland Mira Aaltonen, 
tfn. 0295 026 290, [email protected]
Raseborg stad Jan Gröndahl, 
tfn. 019 289 2550, [email protected].
 

Publicerad 05.03.2021