Hoppa till innehåll

Meddelande : Förbättring av lv 1070 (Werlandervägen) genom att bygga gång- och cykelled mellan Sammatti - Myllykylä, Lojo, vägplan

Närings- trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen) publicerar i sitt 
informationsnät enligt lagen om trafiksystem och landsvägar (503/2005) 
och 62 a § i förvaltningslagen en kungörelse som gäller framläggandet av 
vägplanen som nämns i rubriken. NTM-centralen informerar om ärendet 
genom offentlig kungörelse, så som det föreskrivs om offentlig kungörelse i 
förvaltningslagen, samt genom att publicera kungörelsen i flera 
dagstidningar som allmänt ges ut i området.

Kungörelsen publiceras 12.3.2021 i NTM-centralens informationsnät på 
https://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/kuulutukset.
Kungörelsen finns till påseende 12.3.2021 – 12.4.2021.

Ytterligare information om planen fås av:
NTM-centralen i Nyland Mikko Vihermäki, tfn. 0295 036 015, 
[email protected]

Publicerad 12.03.2021