Hoppa till innehåll

Meddelande: Förbättring av landsvägar 1002 och 11039 genom att bygga bro i Skåldö, Raseborg, vägplan

Närings- trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen) publicerar i sitt
informationsnät enligt lagen om trafiksystem och landsvägar (503/2005)
och 62 a § i förvaltningslagen en kungörelse som gäller framläggandet av
vägplanen som nämns i rubriken. NTM-centralen informerar om ärendet
genom offentlig kungörelse, så som det föreskrivs om offentlig kungörelse i
förvaltningslagen, samt genom att publicera kungörelsen i två
dagstidningar som allmänt ges ut i området. 

Kungörelsen publiceras 21.4.2022 i NTM-centralens informationsnät på 
www.ely-keskus.fi/sv/kuulutukset.  

Kungörelsen finns till påseende 21.4. – 23.5.2022. 

Ytterligare information fås av NTM-centralen i Nyland Mari Ahonen,
tfn. 0295 026 265, [email protected] 

Publicerad 21.04.2022