Hoppa till innehåll

Meddelande : Förbättring av landsväg 11861 (Ylikevägen) mellan landsväg 1571 och Bosgård, Borgå, vägplan

Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) i Nyland publicerar på 
sitt informationsnät en kungörelse enligt lagarna om trafiksystem och 
landsvägar (503/2005) samt enligt förvaltningslagen 62 a §, som berör 
förlänging av den i rubriken nämnda godkända vägplanens giltighet. 
NTM-centralen offentliggör ärendet genom en offentlig kungörelse så som 
det i förvaltningslagen har stiftats samt genom att publicera kungörelsen i 
flera lokala tidningar.

Kungörelsen publiceras 21.1.2021 i NTM-centralens informationsnät på 
https://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/kuulutukset.

Kungörelsen finns till påseende under tiden 21.1.2022 - 28.2.2022.
Ytterligare information fås av:
NTM-centralen i Nyland Jaakko Kuha, telefon 0295 021 299, 
e-mail [email protected]

Publicerad 21.01.2022