Hoppa till innehåll

Meddelande : En vägplan utarbetas för en ombyggnad av landsväg 120 Vichtisvägen vid Nipertvägen i Esbo

Esbo stad publicerar i sitt datanät en kungörelse om inledande av plane-
ringen av ovan nämnda vägplan och av terrängarbeten enligt lagen om tra-
fiksystem och landsvägar (503/2005) samt 62 a § i förvaltningslagen. Esbo 
stad delger ärendet offentligt genom kungörelse enligt förvaltningslagen 
samt genom att publicera kungörelsen i en tidning som utkommer allmänt i 
området. 

Kungörelsen publiceras i Esbo stads datanät på adressen 
https://www.esbo.fi/tjanster/kungorelser 18.10.2022.  

Kungörelsen är offentligt framlagd 18.10. – 17.11.2022. 

Mer information: 
Esbo stad, projektchef Tomi Sundgren,  
tfn 040 636 5719, e-post [email protected] 

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland, projektchef Jaakko Kuha,  
tfn 0295 021299, [email protected] 

Publicerad 18.10.2022