Hoppa till innehåll

Mankby plankorsning avlägsnas från kustbanan

Publicerad 14.11.2022 9.00

Avlägsnandet av Mankby plankorsning förbättrar såväl spårtrafikens smidighet som trafiksäkerheten. Avlägsnandet av plankorsningen avbryter gång- och cykelförbindelserna och de nya rutterna anvisas på plats.

Plankorsningen vid Mankby tidigare hållplats i Esbo tas ur bruk vid månadsskiftet november-december, och trafikförbindelsen avbryts under vecka 47. Plankorsningen i den sydvästra ändan av Mankåvägen på kustbanan har använts endast för gång- och cykeltrafik. Det har inte varit möjligt att röra sig via plankorsningen med motorfordon.

Plankorsningen är utrustad med en halvbomsanläggning som har utsatts för upprepad skadegörelse. Den är också tekniskt föråldrad och får lätt fel, vilket har orsakat ständiga störningar i tågtrafiken.

"Genom att avlägsna plankorsningen vid Mankby kan vi göra spårtrafiken smidigare på den livliga kustbanan, men också förbättra trafiksäkerheten", berättar regionchef för banunderhållet Eero Liehu vid Trafikledsverket.

Säkerhetsrisken i anslutning till plankorsningarna är inte enbart väganvändarnas, i detta fall fotgängarnas och cyklisternas, utan det är också fråga om bantrafikens och därigenom tågpassagerarnas säkerhet.

Nya rutter för gång och cykling anvisas på plats

Avlägsnande av plankorsningen innebär i praktiken att passagen över banan förhindras genom att inhägna området. Dessutom avlägsnas den gamla plankorsningen och samtidigt rivs också träbryggan vid den tidigare Mankby hållplatsen.

De farleder som går tvärs över banan och ligger närmast för gång- och cykeltrafiken finns efter avlägsnandet västerut i Bobäck (plankorsning) och Masaby (underfarter), öster om Köklaxleden (underfart) och Köklax station (underfarter).

Avlägsnandet av plankorsningen avbryter gång- och cykelförbindelserna men påverkar inte motorfordonstrafiken. För närinvånarnas del förlängs resan till Lidl-dagligvaruhandeln via Köklaxleden. Leden till Luoma som används av friluftsentusiaster börjar också gå via Köklaxleden, vilket förbättrar trafiksäkerheten.

De nya rutterna för gång och cykling har märkts ut på kartan, även på plats. Esbo stad ansvarar för underhållet av dessa rutter. Se större kartan på denna länk.

Mer information:

Avlägsnande av Mankby plankorsning:
regionchef för banunderhåll Eero Liehu, Trafikledsverket
tfn 029 534 3894

Övriga plankorsningsärenden:
sakkunnig, säkerhet Kaisa-Elina Porras, Trafikledsverket
tfn 029 534 3864

E-postadresser: [email protected]

Se även:

Karta över nya rutter för gång och cykling

Läs mer om plankorsningarna och avlägsnandet av dem

Bilagor