Hoppa till innehåll

Lv 132 omfartsvägen i Klövskog: Entreprenören för Tavastehusledens trafikledningssystem har valts – byggnadsarbetet inleds i november

Publicerad 8.10.2020 9.03

 

I samband med byggandet av Klövskog omfartsväg utvidgas Tavastehusledens trafikledningssystemet från den planskilda anslutningen i Klövskog till den planskilda anslutningen i Nurmijärvi kyrkby. Byggnadsplaneringen är nu klar och Normiopaste Oy har valts att genomföra arbetet.

Trafikledningens utvidgningsdel på Tavastehusleden är cirka tio kilometer lång. När utvidgningen är klar fortsätter de variabla hastighetsbegränsningarna ända till den planskilda anslutningen i Nurmijärvi kyrkby. Dessutom får Tavastehusleden tre nya informationsskyltar och Klövskog omfartsväg en vid anslutningen i Metsäkylä. Dessa informerar trafikanterna om trafikstörningar och eventuella trafikstockningar.

"Intelligenta system och variabla hastighetsbegränsningar förbättrar trafikens smidighet, säkerhet och förutsägbarhet på en av de mest trafikerade riksvägarna i Finland", säger projektingenjör Marja Wuori vid Trafikledsverket.

Normiopaste valdes till entreprenör på basis av kvalitetsbedömning och jämförelsepris. Entreprenadpriset är cirka 2,5 miljoner euro. Projektet finansieras av Trafikledsverket, ITM Finland Oy och Nurmijärvi kommun.

Byggarbetena inleds med installation av underlag, rör och brunnar. Dessutom görs bland annat grunder och kabelarbeten innan de egentliga anordningarna installeras.  Arbetet inleds ännu i slutet av året. Hela systemet kommer att tas i bruk i december nästa år. Systemet testas redan tidigare på hösten samma år.

Mer information:

Projektingenjör Marja Wuori, Trafikledsverket, tfn 0295 343 834, [email protected]

Enhetschef (infraprojekt) Jukka Värri, Intelligent Traffic Management Finland, tfn 050 470 4475, [email protected]

Följ projektet:

www.vayla.fi/klaukkalanohikulkutie
www.facebook.com/klaukkalanohikulkutie

Lv 132 Klövskogs omfartsväg är den nya förbindelsen runt Klövskogs centralort som förbättrar trafikförhållandena i området och möjliggör utveckling av markanvändningen i närområdena.