Hoppa till innehåll

Långa värmeböljor gör grusvägarna torra

Publicerad 30.7.2021 9.57

I södra Finland har det varma vädret varat länge. Långa värmeböljor gör också grusvägarna torra, och på sommaren är dammbildning ett vanligt problem för trafikanterna. Förutom att det dammar leder torkan till att gropar i vägen inte kan jämnas ut. 

Långvarig torka medför utmaningar för underhållsentreprenörerna och det är svårt att hitta metoder som lindrar dammet. Traditionellt har till exempel saltlösning använts för att minska på mängden damm. Grusvägarnas ytor kan dock ha torkat så pass mycket att det är problematiskt att bearbeta dem och ytan kan till och med stöta bort vattnet. Om ytan stöter bort vattnet blir nyttan med saltning liten

Dammbildning kan ibland också underlättas genom att bearbeta vägen. För att till exempel jämna ut grusvägar kan vägytan luckras upp ända ner till botten av groparna. Att luckra upp en torr, hård yta med en arbetsmaskin orsakar dock ännu mer dammbildning. 

"Det skulle gå åt mycket vatten om man skulle bevattna grusvägarna för att mjuka upp vägytan inför bearbetningen. Det skulle behöva regna under en längre tid än vad det har gjort nu. Senast i augusti borde daggen börja underlätta situationen", berättar Jarkko Pirinen, sakkunnig inom underhåll av landsvägar vid Trafikledsverket. 

Eftersom det mest typiska problemet med grusvägar i Finland ofta är tjällossning eller att regn gör vägarna gyttjiga har grusvägarna också planerats enligt de förhållanden som är typiska här. I södra Finland finns det sammanlagt nästan 10 000 kilometer grusväg som lider av torka. 

Mer information

Jarkko Pirinen, sakkunnig inom underhåll av landsvägar
Trafikledsverket
+358 29 534 3339
[email protected]

NTM-centralen i Södra Österbotten: Underhåll av grusvägar på sommaren