Hoppa till innehåll

Landsvägsnätet prövades av sensommarens störtregn

Publicerad 8.9.2023 8.59

Augusti som var exceptionellt regnig orsakade på många ställen skador på landsvägarna. Störtregn, översvämningar och andra extrema väderfenomen kommer att öka i takt med att klimatförändringen framskrider, vilket utmanar vägunderhållet.

Enligt Meteorologiska institutet kom det till exempel i landets västra delar och i Lappland på många ställen till och med dubbelt mera vatten än normalt i augusti. Den exceptionellt regniga sensommaren syntes också i landsvägsnätet runt om i landet.

På det livliga vägnätet orsakade kombinationen av rikliga regn och stor trafikmängd ställvis till exempel skador på lappningar i beläggningen, vilket väganvändarna har kunnat se som gropar i vägen.

"Rikligt med regn kan snabbt skada beläggningen och vägkonstruktionerna, även om vi medvetet har satsat på dränering av landsvägarna. Till exempel kan lappningar repareras permanent först när vägarna är helt torra", berättar Otto Kärki, ledande expert i underhåll av landsvägar vid Trafikledsverket.

På lågtrafikerade vägar orsakade översvämningarna värre skador i en del av landet: åtminstone i Egentliga Finland förekom det ras eller vägavsnitt som såg ut som sjöar.

"Vi var tvungna att stänga av eller begränsa trafiken på vägarna av säkerhetsskäl, och underhållsentreprenörerna arbetade enligt bästa förmåga för att få körfälten tillbaka i körskick. Lyckligtvis kunde allvarliga personskador undvikas i samband med ras på vägarna", konstaterar Katja Levola, chef för underhållsenheten för det västra upphandlingsområdet vid NTM-centralen.

Förberedelser för och anpassning till klimatförändringens effekter pågår

Klimatförändringens framskridande bedöms under de kommande åren allt oftare orsaka störtregn och översvämningar till följd av dem i augusti.

"För väghållaren är situationen utmanande med tanke på den nuvarande reparationsskulden och de ökade kostnaderna. I Finland och vid Trafikledsverket har vi ändå redan länge utfört arbete och åtgärder som stärker anpassningen till klimatförändringen", säger Jarkko Pirinen, sakkunnig inom underhåll av landsvägar vid Trafikledsverket.

För landsvägar med beläggning som förvaltas av staten har fastställts en reparationsklass enligt vägens betydelse. Det ska vara tryggt att röra sig i hela vägnätet, men tyngdpunkten vid restaurering av beläggningar ligger på livligt trafikerade huvudvägar. Det mindre trafikerade vägnätet åtgärdas i mån av möjlighet.

Mer information:

Otto Kärki, ledande expert i underhåll av landsvägar, Trafikledsverket,
tfn 029 534 3330, [email protected]

Jarkko Pirinen, sakkunnig inom underhåll av landsvägar, Trafikledsverket
tfn 029 534 3339, [email protected]

Katja Levola, chef för underhållsenheten för det västra upphandlingsområdet, NTM-centralen
tfn 029 503 6262, [email protected]

Tero Ahokas, beläggningsingenjör, NTM-centralen i Egentliga Finland
tfn 040 503 8843, [email protected]

Bilagor