Hoppa till innehåll

Landsvägs- och bannätets underhåll färdigt inför vintern

Publicerad 25.10.2022 9.00

Med vinterunderhållet av landsvägarna ser man till att trafiken är säker och smidig. Även vinterunderhållet av bannätet utförs kontinuerligt, även om största delen av arbetet inte syns för passagerarna. Ett lyckat vinterunderhåll börjar med framförhållning både på landsvägarna och på järnvägarna.

Genom vinterunderhållet av landsvägarna säkerställs en trygg trafik för medborgarna och verksamhetsförutsättningarna för näringslivets transporter. Framförhållning är den viktigaste delen av vinterunderhållet. Vädrets inverkan på trafikanternas tillfredsställelse är stor på vintern: till exempel kan en temperatur som hela tiden sågar på båda sidorna om noll medföra utmaningar.

"Entreprenörerna har förberett sig så att vintern åtminstone inte överraskar dem. Salt och sand har körts in i förråden, utrustningen har kontrollerats, de inledande mötena under vintersäsongen har hållits och plogningsmärken har installerats. Förra vintern var lång och snöig – vi ser hur denna period kommer att bli och agerar på det sätt som omständigheterna förutsätter", berättar Magnus Nygård, avdelningsdirektör för underhåll vid Trafikledsverket.

Trafikledsverket fastställer kvalitetskraven för vinterunderhållet av landsvägarna. Finansieringen av vinterunderhållet är tryggad, dvs. vägarna sköts på normal nivå. De lokala NTM-centralerna ser till att servicenivån uppfylls och beställer underhåll av vägarna.

"Riktlinjerna för vinterunderhållet förnyades 2018 och de nya riktlinjerna har redan tagits i bruk på huvudvägarna och i sin helhet i över 80 procent av entreprenaderna för underhåll av landsvägar. Även de återstående entreprenaderna övergår hösten 2023 till nya kvalitetskrav, där till exempel nyttan för näringslivet, den tunga trafiken och pendeltrafiken betonas", säger Nygård.

Även inom vinterunderhållet bedrivs forskning och utveckling för att förbättra underhållet av landsvägar och även gång- och cykelvägar. Genom att utveckla verksamheten strävar man bland annat efter att bättre säkerställa kvaliteten på underhållet, och till exempel olika verktyg för kvalitetsledning underlättar kvalitetskontrollanternas arbete.

På järnvägarna strävar man efter att trygga en så störningsfri tågtrafik som möjligt

Vinterunderhåll utförs kontinuerligt också på bannätet, även om största delen av arbetet inte syns för passagerarna. Den största delen av underhållsarbetet görs på natten, då det är lite trafik eller ingen trafik alls. Entreprenörerna spelar en viktig roll i kampen mot snö och is. Samarbetet mellan dem, Trafikledsverket och järnvägsoperatörerna är viktigt.

"För den kommande vinterperioden har tillräckliga resurser reserverats med beaktande av föregående vinter. Vi svarar bättre än tidigare på näringslivets förändrade transportflöden genom att rikta resurser så effektivt som möjligt", berättar Nygård.

Framförhållning och planmässighet är också utgångspunkten för bannätets vinterunderhåll. Syftet med planerna är att säkerställa att tågtrafiken sker så ostört som möjligt. Plattformsområdena underhålls särskilt nattetid med beaktande av passagerartrafiken enligt tidtabellerna. Vintern syns ändå också på plattformarna och det är inte möjligt att få sommarförhållanden genom underhåll.

"Om väderprognoserna lovar särskilt krävande väderförhållanden kan tågtrafiken minskas genom ett gemensamt beslut av olika aktörer på samma sätt som tidigare år. Den glesare trafiken förbättrar verksamhetsmöjligheterna för underhållet och minskar risken för störningar på bannätet. Föregående vinters erfarenheter har gåtts igenom noggrant mellan aktörerna och utvecklingsobjekten har identifierats väl", säger Nygård.

Mer information:

Magnus Nygård, avdelningsdirektör för underhåll, Trafikledsverket
tfn 029 534 3576
[email protected]

Läs mer:

Vinterunderhåll av vägar samt gång- och cykelvägar – se landsvägarnas vinterunderhållsklasser på kartan

Bannätets vinterunderhåll

Ge respons på vinterunderhållet


Artikeln är gammal. Artikeln kan innehålla föråldrad information och länkarna kanske inte fungerar.