Hoppa till innehåll

Kyrkslätts kommun meddelar om presentation av vägplan förbättring av landsvägarna 11233 (Sjökullavägen) och 11231 (Kylmälävägen) vid Sjökulla skola, vägplan, Kyrkslätt

På kommunens webbplats 

Kyrkslätts kommun och närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen) utarbetar en vägplan gällande förbättringen av landsväg 11233 (Sjökullavägen) och 11231 (Kylmälävägen). Den sammanräknade längden av planeringsområdet på landsvägarna är cirka 600 meter och sträcker sig från Sjökulla skola till Heparivägen och busshållplatsen på Kylmälävägen.

Syftet med projektet är att förbättra landsväg 11233 (Sjökullavägen) och 11231 (Kylmälävägen) genom att bygga en gång- och cykelled från Sjökulla skola till Heparivägen och till busshållplatsen på Kylmälävägen. Samtidigt förbättras busshållplatserna på Sjökullavägen och Kylmälävägen och Sjökullavägens och Kylmälävägens anslutning. 

Man kan bekanta sig med utkasten till vägplan och videor om projektets processer 14.2-27.2.2022 på kommunens webbplats på adressen https://www.kyrkslatt.fi/kt_asukastilaisuudet_sv. Områdets invånare, markägare och andra intresserade kan då bekanta sig med utkasten till plan och ge respons om dem.

Åsikter om vägplanen kan lämnas in senast 27.2.2022 på adressen [email protected]
Frågor om vägplanen kan ställas per telefon 17.2.2022 kl. 13-15.

I projektet behandlas personuppgifter som är nödvändiga med tanke på utarbetandet av vägplanen. Ytterligare information om dataskyddspraxisen finns på Kyrkslätts kommuns webbplats på adressen  https://www.kyrkslatt.fi/dataskydd.

Kallelsen har publicerats i Kyrkslätts kommuns datanät https://www.kyrkslatt.fi/kungorelser 
14.2.2022.

Ytterligare information om projektet ges av:

Kyrkslätts kommun 
Saara Koivumäki 
tfn 040 541 8462 
[email protected]

Nylands NTM-central 
Hanna Reuterhorn 
tfn 0295 021132 
[email protected]

Ramboll Finland Oy 
Jouni Mäkinen 
tfn 044 3447480 
[email protected]

Kyrkslätts kommun, kommunaltekniska tjänsterna

 

Publicerad 14.02.2022