Hoppa till innehåll

Kyrkslätts kommun meddelar om presentation av följande vägplan på kommunens webbplats: förbättring av landsväg 11227 (Överbyvägen) genom att bygga gång- och cykelled på avsnittet Karlbergsvägen - Granbackavägen, Kyrkslätt

Kyrkslätts kommun och närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen) utarbetar en vägplan gällande förbättringen av landsväg 11227 (Överbyvägen). Planeringsområdets sammanlagda längd på landsvägen är ca 1 km och området gränsar i väster till Granbackavägens anslutning och i öster till Karlbergsvägens anslutning.

Syftet med projektet är att förbättra landsväg 11227 (Överbyvägen) genom att bygga en gång- och cykelväg på avsnittet Karlbergsvägen-Granbackavägen. Samtidigt förbättras arrangemangen på avsnitten bl.a. beträffande busshållplatserna. 

Man kan bekanta sig med utkasten till vägplan och videor om projektets processer 12.4–25.4.2021 på kommunens webbplats på adressen https://www.kyrkslatt.fi/kt_asukastilaisuudet_sv. Områdets invånare, markägare och andra intresserade kan då bekanta sig med utkasten till plan och ge respons om dem. 

Åsikter om vägplanen kan lämnas in senast 25.4.2021 på adressen [email protected]. Frågor om vägplanen kan ställas per telefon 22.4.2021 kl. 9.00–12.00.

Nylands NTM-central behandlar personuppgifter som är nödvändiga för utarbetandet av vägplanen. Ytterligare information om ledplaneringens dataskyddspraxis finns på NTM-centralens webbplats på adressen www.ely-keskus.fi/web/ely/tietosuoja-ja-henkilotietojen-kasittely (Dataskydd och behandling av personuppgifter vid NTM-centraler). 

Kallelsen har publicerats i Kyrkslätts kommuns datanät https://www.kyrkslatt.fi/kungorelser 8.4.2021.

Ytterligare information om projektet ges av:

Kyrkslätts kommun
Hannu Ruhanen 
tfn 040 126 9866
[email protected]

Nylands NTM-central
Hanna Reuterhorn
tfn 0295 021 132
[email protected]

Sweco Infra & Rail Oy
Mari Partanen
tfn 040 840 0720
[email protected]

Kyrkslätt 31.3.2021

Kyrkslätts kommun, kommunaltekniska tjänsterna
 

Publicerad 08.04.2021