Hoppa till innehåll

Kungörelse om inledandet av planeringen och inbjudan till diskussion: Järnvägsplan för hastighetshöjning Seinäjoki-Vasa, Seinäjoki, Ilmajoki, Storkyro, Laihela, Korsholm, Vasa

Trafikledsverket inleder utarbetandet av den järnvägsplan som nämns i rubriken jämte nödvändiga undersökningar. 

I april 2020 publicerade Trafikledsverket en kungörelse på sin anslagstavla om inledandet av järnvägsplanen som nämns i rubriken jämte nödvändiga undersökningar. 

Enligt banlagen ska en järnvägsplan godkännas inom fyra år efter det att den började utarbetas (26 §). Järnvägsplanen för hastighetshöjning Seinä-joki-Vasa kungörs på nytt eftersom tidsfristen på fyra år inte kommer att uppnås. Orsaken till förseningen är att upphandlingen av järnvägsplanen fördröjdes i marknadsdomstolen från januari till augusti 2021. Under denna tid kunde planeringen inte framskrida. 

Förnyandet av kungörelsen om inledandet av planen ändrar inte planens innehåll.

Järnvägsplanen innehåller åtgärder som syftar till att höja hastigheten, bland annat genom att avlägsna plankorsningar och skydda dem, korrigera geometriska fel på banan, förbättra banans stabilitet, planera bro- och trumreparationer och bredda vallar. Målet är att höja hastigheten på banan till 140 km/h och att åtgärda objekt som begränsar hastigheten. 

Trafikledsverket har publicerat en kungörelse om att planeringen har inletts och om terrängundersökningar. Sakägarna anses ha fått kännedom om att planeringen har inletts och om rätten till utredning den sjunde dagen efter att kungörelsen publicerades. (banlagen 95 §, förvaltningslagen 62 a §)

Bannätsförvaltaren har rätt att på en fastighet som hör till planeringsområdet utföra mätning, markundersökning och andra förberedande åtgärder i anslutning till planeringen (9 § i banlagen). 

Fastighetsägare och övriga sakägare samt de vars boende, arbete eller övriga förhållanden kan påverkas av planen har rätt att vara närvarande vid utredningarna och att framföra sin åsikt i saken (22 § och 9 § i banlagen).

När planen är klar läggs den fram offentligt och sakägarna har möjlighet att göra en skriftlig anmärkning om planen. (banlagen 22 §).

Inbjudan till diskussion

Det ordnas både interaktion på nätet och offentliga möten om planen.

Utkasten till planer finns från och med den 1 november 2022 på adressen: www.vayla.fi/sv/seinajoki-vasa-hastighetshojning-jarnvagsplan. Åsikter om utkasten kan lämnas in fram till den 20 november 2022 via blanketten på webbplatsen.

Planerna för hela planområdet presenteras för invånarna, markägarna och andra intresserade den 1 november 2022 kl. 17.00–19.00 under ett möte som hålls via Teams. Vid mötet kan allmänheten ta del av planutkasten och framföra sin åsikt om dem. Deltagande i mötet sker via en länk som finns på ovan nämnda webbadress. För att delta krävs varken applikationen Teams eller inloggning. 

Möten för allmänheten: 

Tid 9.11.2022 kl. 18.00–20.00
Plats Dramasalen, Vasa huvudbibliotek, Biblioteksgatan 13, 65100 Vasa
Under mötet presenteras planerna för Vasa, Laihela och Korsholm (landskapet Österbotten). Mötet hålls på finska och svenska. 

Tid 10.11.2022 kl. 18.00–20.00
Plats Auditorio 1, Frami B, Kampusranta 9, 60320 Seinäjoki
Under mötet presenteras planerna för Seinäjoki, Ilmajoki och Storkyro (landskapet Södra Österbotten). Mötet hålls på finska. 

Under mötena kan man bekanta sig med planutkasten och ge respons på dem. Mötena är öppna för alla invånare i området, markägare och andra intresserade. 

Trafikledsverket behandlar personuppgifter som är nödvändiga för utarbetandet av planen. Om du vill veta mer om trafikledsplaneringens dataskyddspolicy, bekanta dig med avsnittet om dataskydd på webbplatsen www.vayla.fi/dataskyddspolicy.

Ytterligare information ges av Trafikledsverkets projektchef Marketta Ruutiainen, telefon 029 534 3285, [email protected]


 

Publicerad 24.10.2022