Hoppa till innehåll

Kungörelse om inledandet av planeringen: Leksvalls överfartsbro, järnvägsplanen, Raseborg

Framläggningstiden: 15.02.2022-17.03.2022

Trafikledsverket inleder enligt rubriken utarbetandet av en järnvägsplan jämte nödvändiga undersökningar. 

Planeringsobjektet är en del av elektrifieringsprojektet Hyvinge-Hangö, där man också genomför åtgärder för plankorsningarna. I den godkända järnvägsplanen har avlägsnandet av Kisas hållplats och plankorsningarna i Leksvall godkänts som planlösning i ifrågavarande punkt genom att förbättra den nya plankorsningen vid Helmströms plankorsning. Nu inleds uppdateringen av järnvägsplan på ifrågavarande ställe och man planerar att avlägsna alla tre plankorsningar på den nya Leksvalls överfartsbro.

Sakägarna anses ha fått kännedom om att planeringen har inletts och om rätten till utredning den sjunde dagen efter att kungörelsen publicerades. (banlagen 95 §, förvaltningslagen 62 a §)

Bannätsförvaltaren har rätt att på en fastighet som hör till planeringsområdet utföra mätning, markundersökning och andra förberedande åtgärder i anslutning till planeringen (9 § i banlagen).

Fastighetsägare och övriga sakägare samt de vars boende, arbete eller övriga förhållanden kan påverkas av planen har rätt att vara närvarande vid utredningarna och att framföra sin åsikt i saken (22 § och 9 § i banlagen).

Planerna presenteras för invånarna, markägarna och andra intresserade 9.3.2022 kl. 17.30 vid ett interaktionstillfälle i datanätet, Teams-möte. Under mötet kan man bekanta sig med utkasten till planen och framföra sin åsikt om dem. Deltagandet sker via länken på webbplatsen  www.vayla.fi/hyvinkaa-hanko/leksvall. För att delta krävs varken applikationen Teams eller inloggning. Tillfället spelas inte in.

När planen är klar läggs den fram offentligt och sakägarna har möjlighet att göra en skriftlig anmärkning om planen. (banlagen 22 §).

Trafikledsverket behandlar personuppgifter som är nödvändiga för utarbetandet av planen. Om du vill veta mer om trafikledsplaneringens dataskyddspolicy, bekanta dig med sektionen om dataskydd på webbplatsen www.vayla.fi/dataskyddspolicy.

Mer information på adressen www.vayla.fi/hyvinkaa-hanko/leksvall och av Anna Miettinen, projektchef vid Trafikledsverket, telefon 029 534 3837, [email protected]

Publicerad 15.02.2022