Hoppa till innehåll

Kungörelse om godkännandebeslut : Förbättring av kustbanan i området kring Jeppas, järnvägsplan, Kyrkslätt

Framläggningstiden: 28.05.2021-05.07.2021

Transport- och kommunikationsverket har 19.5.2021 genom sitt beslut TRAFICOM/198444/05.02.03.02/2021 godkänt en järnvägsplan enligt banlagen (110/2007): Förbättring av kustbanan i området kring Jeppas, järnvägsplan, Kyrkslätt

Beslutet, handlingarna som ligger till grund för beslutet samt besvärsanvisningen hålls offentligt tillgängliga i elektroniskt format på Trafikledsverkets webbplats på adressen www.vayla.fi/kungorelser under den period som anges ovan. Sakägarna anses ha fått kännedom om att planen har lagts fram den sjunde dagen efter att kungörelsen publicerades (62 a § i förvaltningslagen).

Material som hålls framlagt:

Beslutet (www-version) och handlingarna som ligger till grund för det (materialet avlägsnas efter att kungörelsetiden har upphört)

Personuppgifterna i det framlagda beslutet om godkännande har strukits. Om ni vill ha det ursprungliga beslutet kan ni be projektchefen om det.

Trafikledsverket behandlar personuppgifter som är nödvändiga för utarbetandet av planen. Om du vill veta mer om dataskyddspolicyn vid trafikledsplanering, bekanta dig med dataskyddsdelen på webbplatsen på adressen https://vayla.fi/dataskyddspolicy.

Mer information ges av Trafikledsverkets projektchef Erkki Mäkelä, telefon 029 534 3822 och [email protected]

Trafikledsverket

Publicerad 28.05.2021