Hoppa till innehåll

Kungörelse om godkännandebeslut: Elektrifiering av Hyvinge–Hangöbanan och förbättring av plankorsningarnas säkerhet DEL 1. ; Hyvinge, Nurmijärvi, Vichtis, Lojo, Ingå, Raseborg, Hangö

Framläggningstiden: 16.02.2021-25.03.2021

Transport- och kommunikationsverket har 1.2.2021 genom sitt beslut TRAFICOM/19380/05.02.03.02/2021 godkänt en järnvägsplan enligt banlagen (110/2007): Elektrifiering av Hyvinge–Hangöbanan och förbättring av plankorsningarnas säkerhet DEL 1. ; Hyvinge, Nurmijärvi, Vichtis, Lojo, Ingå, Raseborg, Hangö

I den första delen av framställningen om godkännande godkändes elektrifieringen av rutten Hyvinge–Hangö i sin helhet samt följande plankorsningar; i Hyvinge: Hyvinge station, Backman, Nopontie; i Nurmijärvi: Hyvämäentie, Malkamäki, Kallio, Peräkorventie, Korpi, Åby; i Vichtis: Haimoo, Korkeakalliontie, Jättölä, Yli-Lankila, Laakus, Hemmilä, Toimila, Kuoppanummentie, Mäyrääntie; i Lojo: Nummenkylä, Skräddarskog, Grävmaskinsgatan, Braskvägen, Tynniåsvägen, Petter Forsströms väg, Kivelä, Honkaniemivägen (Gustavsberg); i Raseborg: Bålaby, Bredviksvägen, Lindersvägen, Trollböle, Rödgrundet, Leksvall, Helmström, Kisa tåghållplats, Skogby, Skogby tåghållplats och Predium samt i Hangö Sandö tåghållplats, Sandö och Kyrkvägen. 

Beslutet, handlingarna som ligger till grund för beslutet samt besvärsanvisningen hålls offentligt tillgängliga i elektroniskt format på Trafikledsverkets webbplats på adressen https://vayla.fi/kungorelser under den period som anges ovan. Sakägarna anses ha fått kännedom om att planen har lagts fram den sjunde dagen efter att kungörelsen publicerades (62 a § i förvaltningslagen). 

Material som hålls framlagt:

Beslutet (www-version) och handlingarna som ligger till grund för det (materialet avlägsnas efter att kungörelsetiden har upphört)

Mer information ges av Trafikledsverkets projektchef Anna Miettinen, telefon 029 534 3837 och [email protected] 

Trafikledsverket behandlar personuppgifter som är nödvändiga för utarbetandet av planen. Om du vill veta mer om dataskyddspolicyn vid trafikledsplanering, bekanta dig med dataskyddsdelen på webbplatsen på adressen
https://vayla.fi/sv/trafikledsverket/kontaktuppgifter/dataskyddspolicy 

Trafikledsverket
 

Publicerad 16.02.2021