Hoppa till innehåll

Kungörelse: Elektrifiering av Hyvinge–Hangöbanan och förbättring av plankorsningarnas säkerhet DEL 2. ; Hyvinge, Nurmijärvi, Vichtis, Lojo, Ingå, Raseborg, Hangö

Framläggningstiden: 17.05.2022-23.06.2022

Transport- och kommunikationsverket har 4.5.2022 genom sitt beslut TRAFICOM/173358/05.02.03.02/2022 godkänt en utredningsplan/järnvägsplan enligt banlagen (110/2007): Elektrifiering av Hyvinge–Hangöbanan och förbättring av plankorsningarnas säkerhet DEL 2. ; Hyvinge, Nurmijärvi, Vichtis, Lojo, Ingå, Raseborg, Hangö

Beslutet, handlingarna som ligger till grund för beslutet samt besvärsanvisningen hålls offentligt tillgängliga i elektroniskt format på Trafikledsverkets webbplats på adressen www.vayla.fi/kungorelser under den period som anges ovan. Sakägarna anses ha fått kännedom om att planen har lagts fram den sjunde dagen efter att kungörelsen publicerades (62 a § i förvaltningslagen). 

Material som hålls framlagt:
Beslutet (www-version) och handlingarna som ligger till grund för det https://vayla.sharefile.eu/d-cd534c8318ad4e89 materialet avlägsnas efter att kungörelsetiden har upphört)

Personuppgifterna i det framlagda beslutet om godkännande har strukits. Om ni vill ha det ursprungliga beslutet kan ni be projektchefen om det.

Trafikledsverket behandlar personuppgifter som är nödvändiga för utarbetandet av planen. Om du vill veta mer om dataskyddspolicyn vid trafikledsplanering, bekanta dig med dataskyddsdelen på webbplatsen på adressen https://vayla.fi/dataskyddspolicy.

Mer information ges av Trafikledsverkets projektchef Anna Miettinen, telefon 029 534 3837 och [email protected] 

Trafikledsverket

Publicerad 17.05.2022