Hoppa till innehåll

Kungörelse av vägplanen : Förbättring av riksväg 8 på avsnittet Ytterjeppo–Sorvist, Nykarleby, vägplan

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (NTM-centralen) 
publicerar en kungörelse i enlighet med lagen om trafiksystem och 
landsvägar (503/2005) samt 62 a § i förvaltningslagen på sin webbplats i 
datanätet. Kungörelsen gäller framläggande av vägplanen som nämns i 
rubriken till påseende. NTM-centralen informerar om ärendet genom 
offentlig kungörelse på det sätt som stadgas om offentlig kungörelse i 
förvaltningslagen samt genom att publicera kungörelsen i flera 
dagstidningar som allmänt utkommer i området.

Kungörelsen publiceras 9.11.2022 på NTM-centralens webbplats i 
datanätet 
www.ntm-centralen.fi/kungorelser/sodra-osterbotten 

Kungörelsen är framlagd till påseende under tiden 9.11. – 9.12 2022.

Mer information om planen ges av Teppo Leppäaho, puh. 050 350 9897, 
e-post [email protected] på NTM-centralen i Södra 
Österbotten och Peter Sjöblom, puh 06 7856 206 eller 044 721 9013, e-post [email protected] på Nykarleby stad.

Publicerad 09.11.2022