Hoppa till innehåll

Konkurrensutsättningen av underhållet av landsvägarna lyckades

Publicerad 22.3.2021 10.02

Trafikledsverket och NTM-centralen i Egentliga Finland konkurrensutsatte underhållet av landsvägarna för åren 2021–2026.  Målet var att åstadkomma en ordentlig konkurrens och fler aktörer inom branschen. Detta lyckades man med, eftersom arbetet fördelades mellan sex olika entreprenörer.

"Intresset för att komma med anbud var större än tidigare. När antalet godkända anbud förra gången var 3,2 per entreprenad var siffran den här gången 3,8", berättar avdelningschef Magnus Nygård vid Trafikledsverket.

Femton entreprenader konkurrensutsattes, i fem av dem fortsätter samma entreprenörer. Aktörerna i de tio övriga entreprenadområdena byts ut.

NMT Entreprenad Vinnande företag Nyland Nummi Kaskenoja Oy Nyland  Raseborg Terranor Oy Egentliga Finland Harjavalta Destia Ab Sydöstra Finland Villmanstrand YIT Suomi Oy Sydöstra Finland Imatra Destia Ab Mellersta Finland Karstula YIT Suomi Oy Norra Savolax    Kuopio Savon Kuljetus Oy Birkaland Kangasala Destia Ab Birkaland Orivesi Pimara Oy Södra Österbotten Vetil YIT Suomi Oy Södra Österbotten Jakobstad Destia Ab Norra Österbotten Ii Destia Ab Norra Österbotten Brahestad/Ylivieska YIT Suomi Oy Lappland Ranua Destia Ab Lappland Kemi Terranor Oy

Bild 1. Entreprenadvinnare enligt NTM-område.

"Destia och YIT fick flest entreprenader och deras marknadsandel är 84 procent. Marknadsledarna Destia och YIT fortsätter som starka aktörer, men de nu konkurrensutsatta entreprenaderna fördelades jämnare mellan flera aktörer ”, konstaterar Nygård.", konstaterar Nygård.

Kvaliteten har betydelse

Trafikledsverket strävar efter att erbjuda väganvändarna bättre service. Samarbetet med entreprenörerna intensifieras och man kan bättre än tidigare reagera på de föränderliga kundbehoven.

"Kvalitetens betydelse betonades i konkurrensutsättningen. I praktiken kunde man inte vinna med enbart det billigaste priset i den här tävlingen, utan kvaliteten och priset skulle vara i balans", säger Nygård.

Beställningens totala värde under konkurrensutsättningsperioden är 200 miljoner euro.

Underhållsentreprenaderna för landsvägarna är kvalitetsansvarsentreprenader som genomförs i enlighet med de kvalitetskrav som Trafikledsverket fastställt. I entreprenaderna strävar man efter en skälig fördelning av riskerna och utveckling av ett gott samarbete mellan beställaren och entreprenören.

Mer information:
Helheten underhållsentreprenad för landsvägarna: avdelningschef Magnus Nygård, tfn 029 534 3576
Konkurrensutsättning: sakkunnig inom landsvägsunderhållets anskaffning Tuomo Ratia, tfn 029 534 3340
Alla e-postadresser har formen [email protected]