Hoppa till innehåll

Kom ihåg att iaktta säkerhetsavstånden och följa de officiella farlederna när du rör dig med båt i närheten av Nordsjöleden.

Publicerad 20.07.2020

Utanför Nordsjö hamn pågår muddringsarbete. Båtförare måste för sin egen säkerhets skull följa de officiella farlederna.

I Trafikledsverkets, Helsingfors Hamns och Helsingfors stads projekt fördjupas Nordsjöleden och hamnbassängen från 11 meter till 13 meters leddjupgående för att uppfylla fartygstrafikens transportkrav.

Under sommarens båtsäsong möts fartyg, arbetsutrustning och småbåtar på Nordsjöleden. För att garantera säkerheten för alla bör småbåtsförarna följa de officiella farlederna, 150 meters säkerhetsavstånd till arbetsutrustningen, hastighetsbegränsningarna samt undvika fiske i närheten av arbetsställen och på deponeringsområdet.

Under båtsäsongen rör sig mudderutrustning längs Nordsjöleden. Det är skäl för småbåtsförare att vara uppmärksamma när de rör sig i närheten av arbetsställena. Håll minst 150 meters säkerhetsavstånd till utrustningen när du åker båt. Hastighetsbegränsningen för fritidsbåtar är 17 km/h i hamnområdet, dvs. 9,2 knop.

För att garantera säkerheten, kom ihåg att följa den officiella farleden som omger hamnbassängens byggområde (karta 1). Att gena genom hamnbassängen medför en risk för båtförare, arbetsmaskiner och fartygstrafik.

Även på deponeringsområdet längre bort från kusten opererar bogserare, pråmar och mätningsbåtar, som kan styras endast i begränsad utsträckning. Undvik av säkerhetsskäl spinnfiske och annat fiske på deponeringsområdet under perioderna med öppet vatten 2020-2021, dygnet runt. På kartan 2 ser du deponeringsområdets läge och pråmleden. Pråmar transporterar muddermassor till deponeringsområdet.

Det är även förbjudet att dyka och simma i närheten av arbetsställena.

Du kan kontrollera arbetsutrustningens läge i realtid i projektets karttjänst: https://maps.ramboll.fi/vuosaari/.

Mer information

Trafikledsverket, projektchef Seppo Paukkeri 
tfn 029 534 3361
[email protected]

Helsingfors Hamn Ab, teknisk chef Pekka Hellström
tfn 09 310 336 72
[email protected]

Följ projektet

På vår webbplats: www.vayla.fi/web/sv/alla-projekt/nordsjoleden

Bilagor

Trafikledsverket ansvarar för att utveckla och underhålla det statliga vägnätet, järnvägarna och farlederna. Till våra uppgifter hör också att upprätthålla servicenivån i trafiken samt deltar i samordningen av trafik och markanvändning. Därigenom främjar vi vårt samhälles välmående och näringslivets konkurrenskraft.

Artikeln är gammal. Artikeln kan innehålla föråldrad information och länkarna kanske inte fungerar.