Hoppa till innehåll

Karis: Byggandet av Läpps anslutning på riksväg 25 orsakar omledningar

Publicerad 24.9.2021 8.01

Byggnadsarbetet vid Läpps anslutning på riksväg 25 har framskridit enligt plan. På byggplatsen införs fr.o.m. den 1 oktober omledningar som påverkar trafiken på landsväg 111 och riksväg 25. Det tillfälliga trafikarrangemanget pågår uppskattningsvis till juni 2022. Inom hela byggplatsområdet gäller en sänkt hastighetsbegränsning på 40 km/h.

I korsningen mellan riksväg 25 och landsväg 111 vid Läpps anslutning införs omledningsarrangemang på grund av byggnadsarbetet. Trafiken behöver ledas om för att man ska kunna bygga en ny bro för den planskilda anslutningen på riksväg 25 samt en ny cirkulationsplats på landsväg 111 och de rör-, lednings- och fjärrvärmearbeten som förutsätts där. Omledningen tas i bruk 1.10.2021 och arrangemangen pågår uppskattningsvis till juni 2022.

”Vi vill påminna bilister om att en sänkt hastighetsbegränsning på 40 km/h gäller inom hela byggplatsområdet. Vid byggplatsen är det bra att sänka hastigheten och vara särskilt försiktig, eftersom det handlar om både vägtrafikanternas och byggpersonalens säkerhet”, säger projektledare Elina Keränen på Trafikledsverket.

Även Bäljars gamla gångtunnel under riksväg 25 är stängd på grund av arbetet. Gångtunneln kommer att rivas senare. Cirka 300 meter från korsningen i riktning mot Ekenäs, söder om vägen finns en parkeringsplats och en rutt till Läppträskets fågeltorn.

I projektet byggs en planskild korsning av lättare konstruktion i anslutningen mellan riksväg 25 och landsväg 111, vilket förutsätter att en ny korsningsbro byggs. Samtidigt rivs den gamla gångtunneln i Bäljars. Dessutom byggs en ny cirkulationsplats i anslutningen mellan landsväg 111, Läppåkersgatan och Doppinggränd. Belysningen i anslutningsområdet kommer att förnyas och samtidigt fortsätts vägbelysningen cirka en kilometer i riktning mot Hangö. En förlängning av Doppinggränd genomförs också som Raseborgs stads egen upphandling.

Projektet slutförs i augusti 2022. Projektets beställare är Trafikledsverket och Raseborgs stad, entreprenör är Louhintahiekka Oy.

Mer information:

Trafikledsverket, projektledare Elina Keränen, tfn 029 534 3637, [email protected]

Bilagor