Hoppa till innehåll

Järnvägen är ingen lekplats

Publicerad 16.5.2024 11.08

Obehörig vistelse på järnvägsområdet är förutom livsfarligt, även förbjudet. Trafikledsverket påminner inför sommaren om järnvägsområdets faror.

Genvägar över spåret, föremål på banan, obehörig vistelse på banområdet. Trafikledsverket får varje vecka meddelanden om obehörig vistelse på banområden runt om i Finland. Den som rör sig utan lov på banområdet utsätter sig alltid för en livsfarlig risk: All trafik på järnvägen löper inte enligt bekant tidtabell. Förutom rörliga tåg finns det en osynlig fara på banområdet, nämligen elektricitet. Ett föremål som placeras på banan förorsakar fara för både passagerare och den som placerar föremålet.

En gul varningsskylt med texten "Livsfara" och en blixtsymbol monterad på en metallkonstruktion. Skylten indikerar fara för elektrisk stöt och högspänning.

 

Det är bra att diskutera med ungdomarna om järnvägsområdets faror och vuxna fungerar också som gott exempel för ungdomarna. Trafikledsverket för också regelbundet kampanjer om ämnet direkt till de unga på sociala medier.

Bra att komma ihåg om järnvägar:

Korsa banan enbart vid tillåtna platser såsom plankorsningar.

En elbana är alltid livsfarlig och spänningen är upp till hundra gånger högre än i vägguttagen hemma. Elektriciteten kan så att säga ”hoppa” långt från kontaktledningarna.

Säkerhetsavståndet från banan är flera meter. Luftströmmen från ett tåg i rörelse fäller lätt en människa nära spåret.

Tåget kan inte väja: Tåg är tysta och går snabbt och har en mycket lång stoppsträcka, upp till 1–2 kilometer.

Att någon vistas på banan anmäls alltid till nödcentralen och polisen. Det är bra att komma ihåg att den som skadar bannätets infrastruktur är ersättningsskyldig, även den som är minderårig.

Material som stöd för diskussionen:

Varför får man inte röra sig på järnvägen

Låt bli spåret-kampanjvideo

Dödlig elström på tågets tak-kampanjvideo (på finska): 

Mer information:
ledande sakkunnig inom järnvägssäkerhet Marko Tuominen, tfn 029 534 3981