Hoppa till innehåll

Järnvägarna förbereder sig redan inför vintern – De fem vanligaste utmaningarna och lösningarna på dem

Publicerad 26.11.2020 14.18

Trafikledsverket håller bannätet i trafikdugligt skick även i utmanande förhållanden vintertid till exempel med hjälp av samarbete, förutseende av svåra väderförhållanden, snöborstar och uppvärmningssystem för växlar.

Trafikledsverket som äger baninfrastrukturen, Finrail som ansvarar för trafikledningen samt trafikidkarna samarbetar intensivt året runt. Vintertid blir samarbetet ännu viktigare.

”Underhållet, trafikledningen och trafikidkarna vidtar alla sina egna förberedelser inför vintern, men vi samarbetar också mer kring vinterberedskapen än tidigare. Den gemensamma planeringen konkretiseras bland annat i vinterberedskapsplanerna för olika underhållsområden”, berättar Magnus Nygård, direktör för avdelningen Drift och underhåll vid Trafikledsverket.

Till exempel om prognosen visar dåligt väglag i Mellersta Finland, känner de olika parterna till varandras beredskapsåtgärder. Utifrån denna information kan man i området tillsammans komma överens om åtgärder för att klara av det svåra väglaget. På så sätt är de olika aktörerna överens om hur järnvägstrafiken kan ordnas.

”Om det kommer väldigt mycket snö på kort tid hinner man inte alltid få bort snön från alla växlar. Vi har fastställt vilka växlar som är viktigast för trafiken, och vi strävar efter att i första hand säkerställa deras funktion under alla omständigheter. När underhållsentreprenörerna, trafikledningen och trafikidkarna känner till detta är det lättare att fundera över fungerande rutter och bättre schemalägga tågtrafiken även i undantagsförhållanden”, konstaterar Jukka P. Valjakka, chef för enheten Bandrift och banunderhåll vid Trafikledsverket.

Fem utmaningar för vinterunderhållet av järnvägarna och lösningar på dem

Vintern medför alltid egna utmaningar för järnvägstrafiken. Nedan listas de fem vanligaste utmaningarna för vinterunderhållet av järnvägarna – och naturligtvis lösningarna på dem.

Utmaning 1: Långa perioder med snöfall och snö som samlas på spåren

Lösning: Snön kan avlägsnas från spåren till exempel med hjälp av snöplogar, borstar och slungor. Snöpatrullerna rengör också till exempel växlar med borstar och spadar. Om det finns synnerligen mycket snö, transporteras den bort till platser som reserverats för detta. Till exempel finns det en snösmältningsplats i Ilmala.

Vi förbereder oss på svåra väglag även på resursnivå. Om väglaget blir dåligt utökas underhållspersonalen och -materielen.

Utmaning 2: Snö och is samlas i växlarna

Lösning: De viktigaste järnvägsväxlarna har uppvärmningssystem så att växlarna ska kunna röra sig i sidled. Dessutom är underhållet och snöpatruller i beredskap 24/7 om det uppstår fel i växlarna. När isen som bildats på tågen i vintertrafiken faller ner i växlarna orsakar det funktionsstörningar som inte helt kan skötas på förhand.

Utmaning 3: Det är svårt att åstadkomma arbetsluckor på livligt trafikerade platser

Lösning: Underhållet av banan kräver utrymme och tid, dvs. tillräckliga arbetsluckor. Till exempel är vissa stora bangårdar i Östra Finland i allmänhet fulla av tåg- och vagnmateriel och på livligt trafikerade banavsnitt är det endast under korta perioder som det inte går något tåg. Lösningen är samarbete med trafikledningen och trafikidkarna. Under ett kraftigt snöoväder kan vissa tågturer till exempel ställas in på förhand och alternativa rutter avtalas för att det ska finnas mer tid för underhållet.

Utmaning 4: Stormar och upplega fäller träd över spåren

Lösning: Trafikledsverket har redan i flera års tid avlägsnat riskträd i närheten av banorna. Arbetet har framskridit bra. Eftersom bannätet är cirka 6 000 kilometer långt, finns det arbete även under kommande år.

Träd kan också falla över banan från privata markområden. Trafikledsverket avverkar också sådana områden, men det kräver alltid en diskussion med markägaren.

De senaste åren har vinterväglaget varit milt i Södra Finland. Milt väder gör att marken inte fryser och träd som faller över spåren när det stormar kan orsaka störningar. Också därför är det viktigt att avlägsna riskträd.

Utmaning 5: Vintern överraskar tågtrafiken

Lösning: Vid prognostiseringen av väderleksförhållandena får underhållet av banan viktig information från Meteorologiska institutet. Trafikledsverket använder en tjänst för förhandslarm som skräddarsytts för banunderhållet. Med hjälp av tjänsten får underhållet regionalt riktad information i god tid, om prognosen visar utmanande väderförhållanden för järnvägstrafiken.

I sådana situationer ordnar meteorologerna vid Meteorologiska institutet också briefingar om vädersituationen för underhållsorganisationen. I år har tjänsten tagits i bruk i större utsträckning och den visade sig vara till nytta bland annat under stormen Aila.

Mer information

Enhetschef Jukka P. Valjakka,
Bandrift och banunderhåll,
Trafikledsverket,
tfn 029 534 3925
[email protected]

Avdelningsdirektör Magnus Nygård,
Drift och underhåll,
Trafikledsverket,
tfn 029 534 3576
[email protected]