Hoppa till innehåll

Isbrytningssäsongen 2022-2023 inleds: Den första isbrytaren Otso avgår mot Bottenviken söndagen den 11.12.

Publicerad 9.12.2022 15.52

Trafikledsverket har beslutat att skicka den första isbrytaren till området kring Torneå, Kemi och Uleåborg i Bottenviken med avgång senast på söndagen den 11.12.2022 kl. 12.00.

Isbrytaren Otso anländer till Bottenviken tisdagen den 13.12.
 

Jäänmurtaja Otso murtaa jäätä, perässä avustettava alus.

Isbrytarens verksamhetsområde kommer i början av assistensperioden att vara i norra Bottenviken. De första assistansrestriktionerna för havsområdena trädde i kraft i Torneå och Kemi 1.12.2022.
”Vintern framskrider, vi har även fastställt de första assistansbegränsningarna för farlederna som leder till Uleåborg hamn. När de träder i kraft (12.12.2022) skickar vi också den första isbrytaren till Bottenviken, i enlighet med isbrytarsamarbetet mellan Finland och Sverige”, berättar Jarkko Toivola, som är direktör för sjötrafik och chef för sjöfartsenheten vid Trafikledsverket.

Under den kommande vintern fastställs assistansrestriktioner i hamnarna enligt isläget och på basen av samma principer som under de föregående vintrarna. Till havs har Trafikledsverket tillgång till Arctias sex traditionella isbrytare och två kombinationsisbrytare samt Alfons Håkans Zeus of Finland. I den rådande undantagssituationen i Saimen genomförs assistansverksamhet i den omfattning som den interna råvirkestrafiken förutsätter. 

Information om assistans- och isläget (baltice.org)
På webbplatsen om vintersjöfart finns bland annat anvisningar för vintersjöfart på finska, svenska och engelska.

Trafikledsverket ansvarar för myndighets- och beställaruppgifter, den nationella samordningen av vintersjöfarten samt beslutar om hamnarnas assistansbegränsningar. Tjänsteleverantörer upprätthåller isbrytningsmateriel och ansvarar för isbrytningstjänster. Även samarbetet med grannländerna, där man kommer överens om samanvändning av isbrytarkapaciteten, är viktigt för helheten.

Enligt Trafikledsverkets servicelöfte ska man få isbrytarhjälp inom i genomsnitt fyra timmar. Isbrytarna rör sig inte bara på de farleder som leder till hamnarna, utan assisterar också otaliga fartyg på öppet hav. Kostnaderna för vintersjöfarten är omkring 70 miljoner euro per år, eftersom alla Finlands hamnar fryser till under en normal vinter.

Mer information:
Spesialist inom sjöfart Tuomas Taivi, tel. 029 534 3328 eller [email protected]

 

Bilagor


Artikeln är gammal. Artikeln kan innehålla föråldrad information och länkarna kanske inte fungerar. Våra publikationer finns i Dorias publikationsarkiv