Hoppa till innehåll

Inbjudan till presentation av vägplanen på kommunens webbplats : Förbättring av stamväg 51 vid Åbackavägens anslutning, Kyrkslätt, vägplan

Kyrkslätts kommun och närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen) utarbetar en vägplan gällande förbättringen av Stamväg 51 vid Åbackavägens anslutning.

Avsikten är att planera anslutningen så att den blir tryggare genom att avlägsna möjligheten att vända mot Helsingfors och genom att leda trafiken mot Helsingfors via en planskild anslutning.

Beredningsmaterialet till planen är framlagt 7.2.2022–20.2.2022 på Kyrkslätts kommuns webbplats på adressen https://www.kyrkslatt.fi/kt_asukastilaisuudet_sv. Områdets invånare, markägare och andra intresserade kan då bekanta sig med utkasten till plan och ge respons om dem.

Åsikter om vägplanen kan lämnas in senast 20.2.2022 via e-post på adressen [email protected]. Respons samlas också in via de telefonsamtal som kommer in. Tilläggsinformation om vägplanen kan begäras per telefon, och personerna som kan besvara frågorna nås bäst torsdag 10.2.2022 kl. 15.00–17.00.

I projektet behandlas personuppgifter som är nödvändiga med tanke på utarbetandet av vägplanen. Ytterligare information om dataskyddspraxisen finns på Kyrkslätts kommuns webbplats på adressen  https://www.kyrkslatt.fi/dataskydd.

 Kallelsen har publicerats i Kyrkslätts kommuns datanät 7.2.2022 på adressen

https://www.kyrkslatt.fi/kungorelser

Ytterligare information om projektet ges av:

Kyrkslätts kommun

Saara Koivumäki

tfn 040 541 8462

[email protected]

Kyrkslätts kommun

Simon Store

tfn 044 760 2282

[email protected]

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland

Kirsi Pätsi

tfn 0295 021331

[email protected]

Ramboll Finland Oy

Liina Lipre

tfn 040 775 7466

[email protected]

Kyrkslätts kommun, kommunaltekniska tjänsterna

Publicerad 07.02.2022