Hoppa till innehåll

Inbjudan till presentation av vägplanen på informationsnätet : Landsväg 148 och Brobölevägens korsning, Sibbo, vägplan

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen) och Sibbo kommun uppgör en vägplan för Landsväg 148 och Brobölevägens korsning, Sibbo.

Enligt vägplanen förbättras korsningsområdet genom att göra korsningen kanaliserad och lägga till trafikljus. I projektet ingår även förbättring av cykel- och gånganslutningar.

Utkasten till vägplanen presenteras mellan 4.11-19.11.2021 på informationsnätet på adressen:

https://projektit.finnmap-infra.fi/mt148brobolentie/

Områdets invånare, markägare samt andra intressenter kan då bekanta sig med utkasten till vägplanen samt ge respons.

Åsikter och respons angående planen kan skickas via epost senast 19.11.2021 till adressen [email protected].

Vid behov kan man angående planen även ringa till personerna nedan 18.11.2021 mellan kl. 15.00 – 17.00.

NTM-centralen i Nyland hanterar de personuppgifter som behövs för uppgörandet av planen. Mer information om vägplaneringens datasekretesspraxis fås på webbsidans datasekretesspartition på adressen www.ely-keskus.fi/tietosuoja.

Inbjudan har publicerats på NTM-centralens informationsnät 28.10.2021

www.ely-keskus.fi/kuulutukset.

För tilläggsinformation angående planen:

NTM-centralen i Nyland, projektchef Mira Aaltonen,

tfn 0295 026 290, [email protected]


Finnmap Infra Oy, projektchef Mikko Yli-Kauhaluoma,

tfn. 040 760 6784, [email protected]

Sibbo kommun, chef av kommunteknik Marjo Bruun,

tfn. 050 563 51 32, [email protected]

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland

www.ely-keskus.fi/uusimaa

Publicerad 28.10.2021