Hoppa till innehåll

Inbjudan till presentation av vägplanen på informationsnätet: Förbättring av stamväg 50 (Ring III) på avsnittet Nedre-Dickursby – Kalkkikallio, Helsingfors och Vanda, vägplan

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen) utarbetar en vägplan för förbättring av stamväg 50 (Ring III) på avsnittet Nedre-Dickursby – Kalkkikallio, Helsingfors och Vanda.

Vägplanens ändamål är att lägga till ett tredje körfält från Dickursby planskilda anslutning till Kalkkikallio-kullen, detta kommer även kräva att broarna på denna sträcka förnyas. Dessutom planeras fortsättning av ramperna vid Dickursby och Heidehofs planskilda anslutningar, så att det finns gemensamma ramper med vävsträcka i båda riktningarna mellan anslutningarna. Därtill kommer fotgängare flyttas, i enlighet med riktlinjerna, bort från bron över järnvägen längs Ring III till en separat bro. Även områdets grundförstärkningar och bullerbekämpning kommer att uppdateras.

Vägplansutkasten presenteras under tiden 11.4. - 25.4.2022 på informationsnätet på följande adress: https://projektit.ramboll.fi/keha3_tik-kal/

Invånarna i området, samt alla andra intresserade, kommer att under denna tid ha möjlighet att bekanta sig med planutkasten och lämna förbättringsförslag eller annan respons.

Kommentarer och synpunkter på planutkasten kan ges via e-post till adressen [email protected], senast 26.4.2022. Det går också bra att ringa gällande planen enligt anvisningarna nedan.

19.4.2022 klo 11:00-13:00 NTM-centralen i Nyland, projektledare, Jaakko Kuha, 0400 421 255
20.4.2022 klo 15:00-17:00 Ramboll, projektledare, Jouni Mäkinen, 044 344 7480

NTM-centralen i Nyland behandlar de personuppgifter som behövs för uppgörandet av vägplanen. Mera information om vägplaneringens datasekretesspraxis finns på webbsidans datasekretesspartion på adressen: www.ely-keskus.fi/tietosuoja.

Inbjudan har publicerats på NTM-centralens informationsnät 11.4.2022 www.ely-keskus.fi/kuulutukset.

För mer information om planen, vänligen kontakta:

NTM-centralen i Nyland, projektledare Jaakko Kuha,puh. 0400 421 255, [email protected]

Ramboll Finland Oy, projektledare Jouni Mäkinen,puh. 044 344 7480, [email protected]

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland
https://www.ely-keskus.fi/ely-uusimaa

Publicerad 11.04.2022