Hoppa till innehåll

Inbjudan till presentation av vägplanen på informationsnätet: Förbättring av lv 110 (Åbovägen) genom att bygga gång- och cykelled mellan Veikkola -Kolmiranta, Kyrkslätt, vägplan

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen) och Kyrkslätt 
kommun uppgör en vägplan för ”Förbättring av lv 110 (Åbovägen) genom 
att bygga gång- och cykelled mellan Veikkola - Kolmiranta, Kyrkslätt”.

Vägplanens syfte är att förbättra områdets trafiksäkerhet genom att bygga 
en gång- och cykelled invid landsvägen 110 (Åbovägen) mellan Veikkola – 
Kolmiranta. Planeringsområdet börjar vid Soidentaantie anslutning och 
slutar vid Kolmirannantie anslutning.

Utkasten till vägplanen presenteras mellan 17.5.2021 - 30.5.2021 på 
informationsnätet på adressen 
https://paikkatieto.sweco.fi/projects/23701641/

Områdets invånare, markägare samt andra intressenter kan då bekanta 
sig med utkasten till vägplanen samt ge respons.

Åsikter och respons angående planen kan skickas via epost till adressen 
[email protected]. Vid behov kan man angående planen även ringa till 
personerna nedan 27.5.2021 mellan kl. 15.00 - 17.00.

NTM-centralen i Nyland hanterar de personuppgifter som behövs för 
uppgörandet av planen. Mer information om vägplaneringens 
datasekretesspraxis fås på webbsidans datasekretesspartition på 
adressen 
https://www.ely-keskus.fi/web/ely/tietosuoja-ja-henkilotietojen-kasittely

Inbjudan har publicerats på NTM-centralens informationsnät 
https://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/kuulutukset 12.5.2021.

För tilläggsinformation angående planen:
NTM-centralen i Nyland, projektchef Mikko Vihermäki, 
tfn 0295 036 015, [email protected] 
Kyrkslätt kommun, ansvarig planeringsingenjör Hannu Ruhanen,
tfn 040 126 9866, [email protected]
Sweco Infra & Rail Oy, projektchef Paula Lakua, 
tfn 050 370 5252, [email protected]

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland

Publicerad 12.05.2021