Hoppa till innehåll

Inbjudan till presentation av vägplan via nättjänst: Förbättring av väg 17729 genom uppförande av gång- och cykelväg mellan väg 6741 och Gamla Kronvikvägen, vägplan, Vasa

NTM-centralen i Södra Österbotten och Vasa stad uppför en vägplan Mt
17729, en lättrafikled mellan väg 6741 (Sundomvägen) och Gamla Kronvikvägen. På videon förevisas utkast för vägplan. 

I planen beskrivs lättrafikled på ca 2,6 kilometer, avskild från landsväg. 

Vägplan presenteras virtuellt med hjälp av en video, som finns till påseende 7.4.-21.4.2021 vid Vasa stads hemsidor. 

Tryck här för att se video
https://www.youtube.com/watch?v=Fo7Mq56wVFA&t 

Tilläggsuppgifter om projektet hittas på projektets hemsida www.vasa.fi/gatuplaner. Från och med 7.4.2021 finns ett utkast till påseende på projektets
hemsida och vid tekniska verket i Vasa, Kyrkoesplanaden 26. 

Förevisningsvideon är öppen för områdets alla boende, markägare och övriga intresserade. Deltagandet förutsätter inte att man måste ladda ner någon applikation, videon kan ses med webbläsare. 

För att kommentera utkastet finns på projektets hemsida en länk till ett formulär, dit berörda parter kan kommentera planen fram till den 21.4.2021.
Dessutom kan kommentarer ges per telefon genom att 21.4.2021 mellan
kl. 16.00-18.00 ringa nummer +358 40 536 8468 (på finska) och +358 44
4279 121 (på svenska) eller genom att lämna in kommentarer till tekniska
verket i Vasa, kyrkoesplanaden 26. 

För planeringen hanterar NTM-centralen i Södra Österbotten berörda parters personuppgifter. För närmare uppgifter kring dataskydd och hantering av personuppgifter gå in på adressen https://www.ely-keskus.fi/tietosuojaja-henkilotietojen-kasittely 

Inbjudan publicerad på https://www.ely-keskus.fi/kuulutukset
Södra Österbottens områdes kungörelser 7.4.2021. 

Tilläggsuppgifter: 

Vasa Stad, Siri Gröndahl, tel +35840 563 6635 , [email protected]
Tiina Kristola, tel. 0401912372, [email protected]
Sitowise Oy, Toni Vuorinen p. 040 5368 468, [email protected] 

NTM-Centralen i Södra Österbotten 

Publicerad 07.04.2021