Hoppa till innehåll

Inbjudan till presentation av vägplan på informationsnätet: Riksväg 7 Västerkulla byteshållplatser och förbättring av anslutningen till Ring III, Vanda och Helsingfors, vägplan

NTM-centralen i Nyland och Vanda stad håller på att uppgöra en vägplan enligt rubriken. 

Planeringsobjektet är beläget i Vanda och Helsingfors städer på  riksväg 7. I vägprojektet kommer att byggas Västerkulla byteshållplatser på  riksväg 7 och förbättring av anslutningen till Ring III samt göras  grundvattenskydd och bullerkontroll. 

Man kan bekanta sig med planeutkasten under tiden 18.5.2022 - 10.6.2022 på adressen: 

Trafikledsverket / NTM-centralen: 
https://vayla.sharefile.eu/d-s3d1c9b6d284d455b9c62f92ad52dea52 

Tillfället för allmänheten kommer att arrangeras 31.5.2022 kl.17.00–18.00 virtuellt som Teams-tillfälle. Gå med i länken  
Liity kokoukseen napsauttamalla tästä Tillfället är öppet för områdets alla invånare, markägare och andra intressenter. 
              
Respons angående planeutkasten kan skickas via e-post, också per telefon eller med brev senast 10.6.2022. I responsen bes använda som referens: Västerkulla byteshållplatser på riksväg 7 samt förbättring av anslutningen till ring III, UUDELY/4341/2021. 

Respons: 
NTM-central i Nyland, Sami Mankonen, e-post [email protected]
tfn 0295 021 309 eller PB 36, 00521 HELSINGFORS  

NTM-centralen hanterar personuppgifter som är nödvändiga för uppgörandet av planen. Om du vill veta mera om dataskyddspraxisen inom vägplanering kan du bekanta dig med webbplatsens dataskyddsavsnitt på adressen www.ely-keskus.fi/sv/tietosuoja

Inbjudan är publicerad på informationsnätet på NTM-centralens webbplats  på adressen: www.ely-keskus.fi/sv/kuulutukset  18.5.2022. 

Tilläggsuppgifter fås av: 
NTM-central i Nyland, Sami Mankonen, tfn. 0295 021 309, e-post [email protected] 

Vanda stad, Heikki Väänänen, tfn. 040 624 0285,  e-post [email protected] 


Välkommen! 

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland  

Publicerad 18.05.2022