Hoppa till innehåll

Inbjudan till presentation av utkastet till vägplan: Förbättring av landsväg 717 genom att bygga en gång- och cykelväg på avsnittet Höstves - landsväg 17746 (Kolkin siltatie), vägplan, Vasa stad och Korsholms kommun

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (NTM-centralen)
utarbetar tillsammans med Vasa stad och Korsholms kommun en vägplan
för landsväg 717 på avsnittet Höstves – landsväg 17746 Kolkin siltatie
(Merikart). 

Målet för projektet är att förbättra trafiksäkerheten, särskilt för fotgängare
och cyklister, genom att komplettera det nuvarande gc-vägnätet. 

På grund av koronapandemin kommer inget traditionellt planeringsmöte att
hållas. Istället kan invånare i området, markägare och andra intresserade
bekanta sig mellan 16 april och 26 april 2021 med planutkastet och annat
presentationsmaterial på projektets webbplats 

www.infrahankkeet.info 

Åsikter, kommentarer och frågor om planerna kan skickas till adressen
[email protected], senast den 26.4.2021 eller som papperspost till
NTM-centralens registratur, PB 156, 60101 SEINÄJOKI. Det är också
möjligt att ringa till personerna nedan på torsdag 22.4.2021 kl. 14-15 och
17-18. 

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten behandlar
personuppgifter som är nödvändiga för utarbetandet av planen. Om du vill
veta mer om dataskyddspolicyn vid planering av trafikleder, bekanta dig
med avsnittet om dataskydd på adressen https://www.elykeskus.fi/tietosuoja-ja-henkilotietojen-kasittely 

Inbjudan har publicerats 16.4.2021 på NTM-centralens webbplats i
datanätet. 

Mer information ges av: 

- Korsholms kommun Kjell Sundsten, tfn. 050 69616,
[email protected]
- WSP Finland Ab projektchef Esa Nyrhinen, tfn. 0400 161857,
[email protected] 


Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten

Publicerad 16.04.2021