Hoppa till innehåll

Inbjudan till möte för allmenheten: Förbättring av landsväg 7495 genom att bygga gång- och cykelväg mellan Hannulavägen – Fagernäs, Larsmo, vägplan

Larsmo kommun upprättar, efter att ha kommit överens om ärendet med
närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (NTM-centralen), en
vägplan för ”Förbättring av landsväg 7495 genom att bygga gång- och
cykelväg mellan Hannulavägen – Fagernäs, Larsmo, vägplan”. 

Placeringsobjektet ligger längs landsväg 7495 mellan Hannulavägen -
Söderholmsvägen. Söder om nuvarande väg (Fagernäsvägen) skall
planeras en ny gång- och cykelbana. Syftet med åtgärderna är att förbättra
fotgängarens och cyklisternas trafiksäkerhet. 

Möte för allmänheten skall ordnas: 

Tid 8.2.2023 klo 17.00 - 18.30
Plats Larsmo Kommungården, Norra Larsmovägen 30, 68570 Larsmo 

I möten kan man bekanta sig till planutkasten och säga sin åsikt om
planer. Det är möjligt att bekanta sig till planutkasten och
presentationsmaterialet som visas i möten i förhand eller efter möten på
projektets webbplats www.larsmo.fi mellan 6.-14.2.2023. Under detta
tidsperiod kan man skicka åsikter, kommentarer och frågor till adressen
[email protected].
Möten är öppet för alla invånare, markägare och andra intresserade.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten och Larsmo
kommun behandlar personuppgifter som är nödvändiga för utarbetandet
av planen. Om du vill veta mer om dataskyddspolicyn vid planering av
trafikleder, bekanta dig med avsnittet om dataskydd på adressen www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/tietosuoja-ja-henkilotietojen-kasittely 

Inbjudan har publicerats 1.2.2023 på NTM-centralen i Södra Österbottens webbplats. www.ntm-centralen.fi/kungorelser/sodra-osterbotten

Tilläggsinformation ger:
Mattias Thors från Larsmo kommun, tel. 044 7877220 och
[email protected] eller
Tero Hakkola från Ramboll Finland Oy, tel. 040 5558497 och
[email protected]


Välkommen! 


Larsmo kommun
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten

Publicerad 01.02.2023