Hoppa till innehåll

Inbjudan till möte för allmänheten : Förbättring av riksväg 8 på avsnittet Edsevö–Lepplax, Pedersöre

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (NTM-centralen)
och Pedersöre kommun utarbetar en vägplan ”Förbättring av riksväg 8 på
avsnittet Edsevö–Lepplax, Pedersöre”.
På riksväg 8 byggs ett avsnitt med omkörningsfiler och mitträcke. De nuva-
rande anslutningarna till riksvägen vid avsnittet med omkörningsfiler bryts
och ersättande förbindelser byggs.

Mötet för allmänheten ordnas:
Tid: 14.6.2022 kl. 17.00–19.00
Plats: Pedersöre kommungård, fullmäktigesalen, Skrufvilagatan 2, Bennäs
På mötet kan man studera planutkasten och framföra åsikter om dem. Mö-
tet är öppet för alla som bor på området, markägare och andra som är in-
tresserade av projektet.
Mera information om projektet kan man läsa på projektets webbplats, och
materialet som presenteras på mötet kan man på förhand ta del av från
och med 10.6.2022 på webbplatsen https://vayla.fi/vt-8-parantaminen-val-
illa-edsevo-lepplax.

NTM-centralen i Södra Österbotten behandlar behövliga personuppgifter i
anslutning till arbetet med vägplanen. Om du vill ha närmare information
om praxis för dataskydd i anslutning till trafikledsplanering kan du studera
avsnittet om dataskydd på adressen: https://www.ely-keskus.fi/tietosuoja-
ja-henkilotietojen-kasittely
.
Inbjudan har publicerats 8.6.2022 på NTM-centralens webbplats på adres-
sen http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset samt i två tidningar som
allmänt utkommer i området.
Mera information om planen ger:
NTM-centralen i Södra Österbotten, Teppo Leppäaho, tel. 050 350 9897,
[email protected]
Pedersöre kommun, Yvonne Liljedahl-Lund, tel. 050 5545 725,

[email protected]
Pedersöre kommun, Stefan Hellund, tel. 050 562 5707,
[email protected]
Insinööritoimisto Kolmostie Oy, Mika Latvamäki, tel. 040 727 9577,
[email protected]

Välkomna!
NTM-centralen i Södra Österbotten

 

Publicerad 14.06.2022