Hoppa till innehåll

I början av hösten inleds beredningen av byggandet av broprojektet i Rävsundet och Hessundet

Publicerad 24.8.2022 10.00

 

Vägplanen som gör det möjligt att bygga den nya Rävsundsbron vann laga kraft efter att besvärstiden gått ut i mitten av augusti. Således kan beredningen av byggandet inledas.

"Beredningen av byggandet inleds i början av hösten med att trädbeståndet avlägsnas samt genom att ledningar och anordningar flyttas. Avsikten är att inleda den egentliga byggnadsentreprenaden i slutet av 2022 ", berättar projektchef Janne Wikström vid Trafikledsverket.

Besittningstagandet av de områden som behövs för byggandet behandlas vid en landsvägsförrättning som ordnas av Lantmäteriverket 2.9.2022.

Vägplanen för den nya Hessundsbron lades fram på nytt i juli

Vägplanen för den nya Hessundsbron har redigerats och planen har lagts fram till påseende på nytt 4.7–4.8.2022. I den redigerade planen har man bland annat förbättrat planeringslösningen för brotypen.

Mer information:

Projektchef Janne Wikström, Trafikledsverket, tfn 029 534 600, fornamn[email protected]
Projektchef Timo Hirvasmaa, Kreate Oy, tfn. 0400 627 461, [email protected]

Mer information på svenska:

Projektets informatör Minna Kylänpää, tfn 050 527 6696, [email protected]

Kallelse till lantmäteriförrättning och närmare uppgifter om vägplanen:

https://www.maanmittauslaitos.fi/sv/kungorelser/mmlm12773332022

 

Målet för projektet med att förnya Rävsundsbron och Hessundsbron på landsväg 180 är att trygga att den enda landsvägsförbindelsen till Pargas och Åbolands skärgårdar blir bättre än tidigare. Dessutom möjliggörs högkapacitetstransporter, som är betydande för den nationella industrin, till området. Projektet stöder också utvecklingen av näringslivet och markanvändningen i Pargas samt främjar trafiksäkerheten och boendetrivseln. Kostnadskalkylen för projekthelheten är 128 miljoner euro.