Hoppa till innehåll

Hög kvalitet på underhållsarbeten med trafikavbrott: Underhållsarbetena på huvudbanan påverkar tågtrafiken på vardagar

Publicerad 5.2.2021 17.05

På banavsnittet Tammerfors-Riihimäki utförs underhåll av växlar och elbanarbeten undantagsvis med trafikavbrott. De första trafikavbrotten är 8–28.2.2021.

Vanligtvis utförs regelbundet underhåll bland tågtrafiken, men trafiken på stambanan är numera så tät att det behövs separata uppehåll för arbetena. Underhållsarbetena på banan mellan Tammerfors och Riihimäki utförs i år med hjälp av planerade trafikavbrott. Detta innebär att flera tågturer har ställts in på vardagar.

Man strävar dock efter att minimera olägenheterna för passagerarna. Under avbrotten kan man på förhand upptäcka begynnande fel och samtidigt säkerställa ett högklassigt underhållsarbete och säkra arbetsförhållanden. Genom regelbundna underhålls- och reparationsarbeten på växlar och elbana säkerställs en punktlig och störningsfri tågtrafik.

De första avbrotten i februari

Planeringen av trafikavbrott görs tillsammans med järnvägsoperatörerna. Avbrotten infaller under tre på varandra följande veckor i februari, maj, augusti och november under sammanlagt 60 dagar.

Avbrotten i februari inleds nästa vecka och tågen har på grund av banarbetena ställts in på vardagarunder tre veckors tid 8–28.2.2021. Närtrafikens tågturer mellan Riihimäki och Tammerfors ersätts vardagar kl. 10-14 i sin helhet med bussar. Dessutom ersätts en del av turerna med bussar mellan Riihimäki och Tammerfors, men körs normalt med tåg mellan Helsingfors och Riihimäki.

Mer information om konsekvenserna för persontrafiken och närtågstrafiken finns på VR:s webbplats vr.fi. De inställda tågturerna samt hållplatserna och tidtabellerna för de ersättande bussarna hittar du här: https://www.vr.fi/sv/ersattande-bussar

Mer information:

Trafikledsverket, direktör för drift och underhåll Magnus Nygård tfn 029534 3576

VR media desk 029 434 7123