Hoppa till innehåll

Hastighetsbegränsningarna vintertid

Publicerad 19.10.2011

På grund av vintern och den mörka tiden sänks hastighetsbegränsningarna på totalt nästan 9000 kilometer landsväg. På detta sätt vill man minska risken för olyckor som annars skulle fördubblas under den mörka tiden och mångdubblas vid halka jämfört med läget i dagsljus på isfria vägar.

Hastighetsbegränsningarna sänks stegvis vecka 43 med start från norr. Vägmärkena med vinterbegränsningarna har bytts ut i hela landet senast fredagen den 28 oktober.  De sänkta hastighetsbegränsningarna är i kraft till våren, tills man i mars–april återgår till sommarbegränsningar i och med att körförhållandena förbättras.

På motorvägarna är den högsta tillåtna vinterhastigheten 100 km/h och på största delen av de övriga landsvägarna 80 km/h. Begränsningen 100 km/h bibehålls på en del av Norra Finlands vägar med liten trafik och t.ex. sådana vägar i Södra och Mellersta Finland där körriktningarna avskilts t.ex. med ett mitträcke.

Hastighetsbegränsningen sänks till 80 km/h på drygt 8000 vägkilometer.  Motorvägarnas vinterbegränsning 100 km/h berör drygt 400 vägkilometer. Begränsningen 80 km/h sänks därtill under vintern till 70 km/h på drygt 300 kilometer vägar med livlig tung trafik och bebyggelse vid vägkanten. Begränsningar som varierar enligt väder och väglag förekommer på 330 vägkilometer. 

Tack vare vinterbegränsningarna räddas uppskattningsvis 15 människoliv och 50 personer undgår att skadas i trafiken. De sänkta begränsningarna har också andra fördelar. Bränsleförbrukningen och avgasutsläppen minskar. Samtidigt minskar också däckbullret och beläggningsslitaget.

Vid dåligt väglag lönar det sig att köra ännu saktare än vad som är tillåtet

Vid dåligt väglag är det skäl att sänka körhastigheten t.o.m. betydligt lägre än vad hastighetsbegränsningsmärkena visar.  Trafikreglerna förpliktar föraren att beakta såväl den egna som andra trafikanters säkerhet.  Lägre hastighet ger mera tid att reagera i överraskande situationer och kortare bromssträckor t.ex. då en älg springer ut på vägen.

Trafikantinformation i realtid, såsom väglagsprognoser och information om vägvädret, finns på ingångssidan till Trafikverkets webbtjänst.
 


Artikeln är gammal. Artikeln kan innehålla föråldrad information och länkarna kanske inte fungerar. Våra publikationer finns i Dorias publikationsarkiv