Hoppa till innehåll

Hastighetsbegränsningarna för vintern och den mörka perioden tas i bruk

Publicerad 19.10.2022 8.55

På landsvägarna övergår man till hastighetsbegränsningar för vintern och den mörka perioden från och med den 20 oktober. Ändringarna börjar från Lappland den här veckan, och övriga Finland följer med nästa vecka. NTM-centralerna fattar regionala beslut om hastighetsbegränsningarna för vintersäsongen. En lägre körhastighet ökar säkerheten och sparar dessutom bränsle.

Hastighetsbegränsningarna för vintersäsongen införs i de flesta NTM-centralernas områden den 26 oktober, och i hela landet senast den 28 oktober. Hastighetsbegränsningarna på landsvägarna sänks huvudsakligen till 80 kilometer i timmen, på vissa vägavsnitt till 70 kilometer i timmen. På motorvägarna sänks hastighetsbegränsningen till 100 kilometer i timmen.

Vägar med hög säkerhet eller med små trafikmängder möjliggör vissa undantag från de huvudsakliga vinterbegränsningarna. Hastighetsbegränsningen på hundra kilometer kan förbli i kraft på landsvägar där till exempel körriktningarna har separerats med räcke.

Dessutom kan högre begränsningar hållas i kraft på motorvägar med varierande hastighetsbegränsningar till slutet av november, om väderleks- och väglagsförhållandena tillåter det. Till exempel kan begränsningen på 120 km/h gälla i goda körförhållanden under en ljus tid på dygnet ännu i november.

De normala hastighetsbegränsningarna återinförs i regel i månadsskiftet mars-april, när dagarna blir längre och väglaget bättre.

Säker körning är mer än att bara följa begränsningarna

Under vintern och den mörka perioden minskar hastighetsbegränsningarna risken för olyckor som annars är dubbelt större i mörker och flerdubbelt större i halka jämfört med läget i dagsljus och på torrt väglag. Det har uppskattats att hastighetsbegränsningarna under vintersäsongen varje år sparar åtta personers liv och förhindrar tiotals skador.

”Allt som allt ger lägre körhastighet föraren mer tid att reagera på och agera i överraskande situationer. Den högsta tillåtna hastigheten är långt ifrån samma sak som säker körhastighet, särskilt under vintern. Om förhållandena kräver det är det bäst att sänka hastigheten ytterligare”, säger Tuomas Österman, trafikregleringsexpert vid Trafikledsverket.

Under vintern sker en stor del av rörligheten under den mörka tiden. När man ännu kombinerar mörker med regn eller slask kan sikten tidvis vara mycket dålig, vilket gör det svårare att urskilja andra trafikanter, såsom fotgängare och cyklister.

”Bilisten ska försäkra sig om att däcken är lämpliga för väglaget och att bakljusen säkert lyser i skymning och dåligt väglag. Dessutom lönar det sig för fotgängare och cyklister att komma ihåg reflexerna och ha cykelljusen i gott skick, även det röda bakljuset”, påminner Österman.

Sänkta begränsningar stöder energibesparingsbehoven

De sänkta hastighetsbegränsningarna medför också annan nytta än säkerhet: bränsleförbrukningen och utsläppen minskar, beläggningen slits mindre och däcksbullret dämpas. Dessutom är trafiken ofta smidigare när hastighetsskillnaderna inte är så stora, vilket också ökar lönsamheten.

Bränslebesparingen vid lägre hastigheter beror slutligen på många faktorer, inte minst på förarens körsätt. Enligt VTT:s ledande forskare kan vinterhastighetsbegränsningarna till exempel minska bränsleförbrukningen för en enskild personbil med 15–18 procent jämfört med sommarhastigheterna. Detta motsvarar en besparing på 1–2 liter bränsle per hundra kilometer. Dessutom uppskattar man på Motivas webbplats att när körhastigheten ökar från landsvägshastigheter till motorvägshastigheter höjer luftmotståndet förbrukningen lätt med 2–3 l / 100 km.

”Det är alltså på många sätt nyttigt för både föraren själv och hela samhället att sänka körhastigheten. Det lönar sig att fundera på den egna körhastigheten och observera det egna körsättet”, uppmuntrar Noora Airaksinen, ledande trafiksäkerhetsexpert inom vägtrafik vid Trafikledsverket.

Mer information:

Tuomas Österman, trafikregleringsexpert, Trafikledsverket
tfn 029 534 3630
[email protected]

Noora Airaksinen, ledande trafiksäkerhetsexpert inom vägtrafik, Trafikledsverket
tfn 029 534 3494
[email protected]vayla.fi

Områdesspecifik information: NTM-centralerna fattar regionala beslut om hastighetsbegränsningar under vintern och den mörka perioden. Gå till NTM-centralernas webbplats.

Läs mer om hastighetsbegränsningarna under vintern och den mörka perioden på Trafikledsverkets webbplats.